SMS controler GSM alarm/remote control
English
     SMS contrôleur GSM alarme/télécommande Frans

Zie ons nieuwe uitgebreide GXL88 met nog meer functies!
Alle hier onder beschreven functies blijven uiteraard ook werken in de nieuwe uitgebreide modellen.


Gsm alarm module

DRAADLOZE GSM ALARM en AFSTANDSBEDIENING

Volledige SMS-controle overal vandaan over:
- 7 Alarmingangen met afzonderlijke vertraging
- SMS Alarm tot 40 nummers
- Altijd waakzame Nood alarm ingang
- Luidspreker uitgang en microfoon ingang
- Automatische uitgang-control bij alarm (sirene, pomp,,,)

- Aan-/uitzetten van ieder toestel of machine
- 3 uitgangen met schakelvermogen tot  3x2500W
- Spanningsmeting (0-50VDC) (optie 0-500VAC)
- Temperatuurmeting (0-100 graden) met bijgeleverde sensor
- Temperatuur- en spanning SMS Alarm op de in te stellen grenswaarden
- Thermostaatregeling (kan veel energie besparen)
Het volgende is de gehele gebruikershandleiding. Alleen het lezen van het eerste deel is noodzakelijk om de module voor alarm- en afstandsbediening doeleinden te kunnen gebruiken.
De extra functies van het laatste deel zijn ook goed bruikbaar zonder veel technische ervaring. Hier is geprobeerd ze zo simpel mogelijk op te zeten. Men zou ze dus, wanneer gewenst, ook makkelijk kunnen gebruiken op eigen installatie.Deze GSM ALARM en AFSTANDSBEDIENING module werkt van / naar iedere willekeurige plaats op aarde via elke  mobiele zaktelefoon! Alarm waarschuwings-SMS-berichten kunnen worden ontvangen en SMS-commando's kunnen worden gestuurd naar de module (klik foto boven). Geen bekabelde telefoonlijn is nodig, omdat de module  zijn eigen ingebouwde miniatuur GSM-modem heeft.
De module kan gelijktijdig worden gebruikt als een afstandsbediening en als GSM alarm en is volledig met SMS te besturen.

De afstandsbediening functies kunnen worden gebruikt om de apparatuur die is aangesloten op de module-uitgangen, op afstand te schakelen (zie daarover de waarschuwingen onder aan dit blad*). De alarm functie kan worden gebruikt om te letten op uw huis, bedrijf, auto of machine.

Niets hoeft te worden onthouden, omdat SMS hulp is beschikbaar voor elke functie. Bijvoorbeeld, SMS:
Paswoord O? Of Paswoord A? toegezonden aan de module, stuurt een sms terug die vertelt wat je kunt doen met de Output en Alarmingangen...
Paswoord ? Stuur een lijst terug van alle beschikbare functies. (In het vervolg van de uitleg worden SMS-berichten verzonden naar de module in het blauw 
weergegeven en SMS-berichten naar uw mobiele in groen en wachtwoord wordt Pw).

Om het eenvoudig te maken, alarmingangen zijn te benoemen met de naam van uw keuze. Dit ook mbv SMS naar de module.
Het zal dus meteen duidelijk zijn wat plotseling alarm aangeeft na maanden stilte. Oftewel; SMS ALARM VOORDEUR zal u
veel meer vertellen dan een bericht als ALARM Ingang 2.

Om het nog gemakkelijker te maken, kunnen ook alle uitgangen worden her/benoemd. Men kan dus SMS Pw Pomp On of Pw Licht On 180 naar de module sturen om de pomp en het licht aan te zetten (180 maakt dat de licht automatisch uitgaat na 3 min).

De Alarm &
afstandsbediening module, die meedere andere functies heeft, zoals temperatuur en voltage bewaking, kan worden gebruikt nadat de SIM-kaart van uw keuze wordt ingestoken.
De reeds geconfigureerde module maakt direct en gemakkelijk gebruik mogelijk (de extra functies zijn niet nodig om de module alleen als Alarm en afstandsbediening te gebruiken) bv; het eerste nummer dat naar de module belt, wordt ook degene die gebelt wordt in geval van alarm. Dit, tot andere nummers worden geprogrammeerd. Elke telefoon kan bellen met de module met het juiste wachtwoord.


Drie vermogens uitgangen om op afstand elke machine of high power-apparatuur met een SMS te besturen.
Uitgangen 1 en 2 zijn 10A Aan/Uit en 3 Aan/Uit/Aan. Tot 240VAC 2000W kan worden geschakeld. Wees voorzichtig bij het blind(op afstand) aansluiten van hoge spanning en vermogen! Simpel SMS Pw O? aan de module wordt met een SMS met uitleg over de uitgangs functie beantwoord.

U schakelt een uitgang door SMS Pw O1 On of Pw O1 Off te versturen.
Om uitgang 1 te her/benoemen stuurt u; Pw EO1 pomp naar de module.
Voor uitgang 3; Pw eo3 (willekeurige naam) van maximaal 15 tekens.
 
Stuur Pw pomp On 20 om de pomp  aan te schakelen voor 20 seconden.

De gewenste timing kan tot 65500 seconden bedragen. Dat is meer dan 18 uren. Geen timing, alleen On, zal de uitgang gewoon aanzetten totdat er een Off command wordt gezonden.
Meerdere commando's worden ondersteund in dezelfde SMS naar de module, zoals; Pw pomp on 32 licht on 500 O3 off s  De SMS-boodschap afsluitende s  maakt dat de module direct een status sms stuurt waarmee de uitgangsstanden (aan of uit) gecontroleerd kunnen worden. 
SMS Pw s naar de module zal ook beantwoorden met een SMS met de output standen inclusief timings. (Commands zijn met uitzondering van het wachtwoord niet kleine- of  hoofd-lettergevoelig. Eén spatie scheidt de SMS woorden/velden.
 

De Nood functie (sos) kan u waarschuwen via sms.

Ingang A7 is als nood ingang te gebruiken omdat deze permanent actief is ongeacht de module modus, Alarm of standby.
Een simpele druk of aan/uit-schakelaar kan worden aangesloten op deze ingang.

In geval van verandering van de ingang A7, (schakelaar wordt bediend) wordt SOS ALARM verzonden naar uw en andere GSM toestellen (zie: programmering nummers).
Dit bericht kan bewerkt worden naar uw eigen behoeften met een SMS naar de module als; Problemen! bel meteen 123123456 of iedere andere gewenste tekst.


De Alarm-functie kan u waarschuwen via de Short Message Service.

Tot zeven alarm ingangen en een microfoon kunnen worden aangesloten.  De sensor (of groep van sensoren) kunnen elke simpele schakelaar of magneet contact zijn en rechtstreeks verbonden worden met de module.
Elk sensor, zoals bewegingsdetectoren of brandalarm sensoren zijn ook aan te sluiten mits ze een verbinding kunnen maken of breken (net zoals een schakelaar doet). Iedere verandering op een Alarm ingang veroorzaakt een alarm en een SMS-alarm na de desbetreffende ingangsvertraging.
ALARM! INGANG NAME, NUMBER + LEVEL

De Alarm functie kan in waak (On) of in ruststand (OFF)  handmatig worden gezet via ingang A0(AE) (een eenvoudige aan/uit schakelaar kan ook daar worden gebruikt) en/of met een SMS naar de module; Pw A On/off
Elk alarm ingang 1 t/m 6 kan een vertraging worden toegewezen. Dit is de tijd voordat de alarm SMS wordt verstuurd (inloopvertragring) nadat een  ingang van niveau 1 (los) of 0 (naar GND) of andersom veranderd is.
Pw A1 20 A2 500 zet ingang 1 vertraging met 20 en A2 tot 500 seconden.

Ingang 0 vertraging geeft de tijd in seconden voordat de alarm functie word geactiveerd met behulp van Ingang 0 (terminal 31 tot GND (30)) van stand-by naar waak(On) . Vertraging kan zijn van 0 (geen vertraging) tot enkele minuten  bijvoorbeeld: Pw A0 180
Er is geen vertraging wanneer de Alarm functie wordt geactiveerd via SMS; Pw A On  

Om bv ingang 3 te editeren, stuurt u; Pw EA3 achterdeur naar de module. Een enkele sms en 15 tekens kunnen worden gebruikt voor de naam van een alarm ingang. Met Pw A3 60 krijt men 1 minuut vertraging voordat SMS alarm;  ALARM! ACHTERDEUR wordt gestuurd.
Pw A3 60 A5 60 ad stelt de vertraging en antwoordt onmiddellijk met een SMS met de alarm instellingen. Pw ea0 waarschuwing zou ALARM! vervangen met WAARSCHUWING in de alarmberichten.

Houdt u de nood (sos) Alarm ingang A7 naar een korte vertraging 1 of  2.
Vertragingswaarden van A1 tot A3 geprogrammeerd op1 hebben een speciale functie. Zo stelt ze op meer dan 1, van 2 tot enige minuten voor normale ingangsvertraging. Iedere vertraging op 0 schakelt de overeenkomstige alarmingang uit.

Pw A? Zal antwoorden met de Alarmfunctie infos. Pw Ad toont de alarm vertraging en Pw s de ingangen niveaus. Met Pw Ad krijgt u SMS;
 
0=180 EXIT          (EXIT = uitloopvertragingstijd)
1=20 VOORDEUR       (iedere ramen/deuren sensor)
2=500 NIVEAU SENSOR (Bv: kelder water sensor)
3=60 ACHTERDEUR     (1min. of een andere naam!)
4=3600 ELKE SENSOR  (3600s = 1 uur (tot 18H))
5=0 A5              (geen alarm) (uitgeschakeld wanneer 0)
6=10 THERMOSTAAT    (diepvriezer alarm sensor?)
7=1 SOS ALARM       (op 1 of 2 voor nood alarm)
ALARM On/Off        (On(bewaking) of Off(ruststand))Programmering van de nummers (maximaal 41) waar SOS en ALARM SMS worden gestuurd.

Pw N? zal beantwoorden met een SMS die u eraan herinnerd wat je kunt doen met de nummers. Zendt u SMS  Pw Nx NUMMER als u een nummer aan de lijst op positie x wilt toevoegen.

Pw N10 0655520xxx N15 +3120555 N20 +33123456 Nd schrijft meerdere nummers in een keer. Geen blanco's door de nummers heen zijn toegestaan. Nd (optioneel) laat de module direct antwoorden met de nummerlijst net als Pw Nd. Nummers kunnen overal in de lijst worden geschreven, maar nummers op lagere posities krijgen de sms alarm als eerste.

Pw Nd 1 zendt u een SMS met de geprogrammeerde nummers vanaf de eerste positie
tot het laatste nummer of tot SMS vol (meestal 160 karakters).

1 0612345678 1 
2 +325412345442 
6 +3342455555 
10 0049124579 
22 0612345678   


Pw Nd 12 zal beginnen vanaf positie 12 of hoger als daar geen nummer is.  Programmeren van een nummer op een bepaalde positie zal een mogelijk daar reeds aanwezig nummer overschrijven (maar niet een willekeurge text reeks (memo) beginnend met %). Gebruikt u Pw n10k om een nummer (of memo) definitief te verwijderen van positie 10 en dus uit de lijst.
 

Programmering van het aantal nummers dat de boodschap zullen krijgen voor SOS en ALARM mbv parameter Dial.
  
Met Pw D 2 5 zullen twee SOS-sms en 5 alarm-sms naar de 2 en 5 eerste nummers worden gestuurd. Pw D? stuurt de parameter info's en de actuele parameter waarde terug.


Het wachtwoord wijzigen:

Start wachtwoord (Pw) is 0000. Stuur SMS OudPw P(NieuwePw) om deze te wijzigen.
Om het Pw te wijzigen in ABC stuur 0000 P(ABC)  voor 1+2=3 0000 P(1+2=3) Het
wachtwoord is 3 tot 7 karakters of cijfers, hoofdlettergevoelig, zonder blanco er tussen. Houdt u het zo kort als nodig (ook voor alle andere in/uitgang namen) om snel en gemakkelijk te kunnen SMS'en.
Om de Pw terug te kunnen zeten naar 0000 wanneer het kwijt is, dient de voeding uitgezet te worden en ingang C0 naar C1 verbonden te worden. Sluit dan de voeding weer aan. De standaardinstellingen zijn dan hersteld, zie (F?), met 0000 als wachtwoord. U kunt dan na ongeveer 1 minuut de verbinding van C0 naar C1 verwijderen. Voor informatie stuur dan Pw P? naar de module.
Module top aanzicht met aansluit gegeven.De levering is een kant-en-klare set;
Module, thermometer sensor, basic externe microfoon en een 110/240VAC tot 12VDC 1500mA gestabiliseerde voeding adaptor.
Alleen nog een SIM-kaart moet worden ingestoken.


Ook leverbaar  in 24V voor accus voeding.

Klik voor grotere weergave.
Speciale functies & Parameters:  Deze functies / Parameters zijn beschikbaar, maar niet noodzakelijk voor een normaal gebruik van de ALARM & AFSTANDSBEDIENING module. Ze kunnen dus genegeerd worden m.u.v het volgende, wat toch erg waardevol kan zijn.

Voor gebruik waar geen netvoeding voorhanden is, kan de module worden gevoed met 11 tot 14 of 22 tot 28Vdc afhankelijk van het bestelde module type. Accu voeding is dus prima te gebruiken. Om een goede werking van de verschillende functies te waarborgen is het aarden van het negatieve voedingsaansluitpunt (GND) aan te raden. Dit met net-adaptor als ook met accu-voeding.  
Externe montage van de antenne is gewenst bij installatie van de module in metalische omgeving als boot machine kamer, vrachtwagen, container en andere. Gebruikt daarvoor een SMA-antenneverlengkabel (bel ons voor de beste oplossing).

Algemeen status informatie:
Stuur Short Message; Pw s en de module zal antwoorden; (zie ook M9 verder)

Uitgaang(NAAM!) ON/OFF    (+ eventueel resterende tijd aan)
SIREN ON 42         (sirene (of andere naam) uit na 42s) (TH)
LICHTEN OFF         (of resterende tijd Aan) (I3)
A0-7: 01101100      (ingangen niveau van A0, 1 tot 6 en 7(SOS))
T: 18.2 <5.5 >32.5  (temperatuur, SMS wanneer <5.5 en >32.5)
V: 24.6 <23 >29.5   (spanning, SMS wanneer <23 en >29.5)
C1=0 <0 >0          (Tellerwaarde indien nodig (Zie teller))
C0=0
MIC=X          (No-count, Monitor-functie status)
I3= 600 3600        (10mn "Lichten" Aan, Uit 1H, 10mn aan,,,,)
Jn 0-1-XXX          (Zie onder bij Juncties) (n 1 tot 3)
14:32 ALARM On/Off  (Tijd) (alarm bewaking of ruststand)Monitoring de module omgeving:

Pw M? sturen geeft uitleg over de functie en Pw s toont aan na hoeveel keer de module automatisch opneemt (M).
Een microfoon (of voorversterker uitgang) kan worden aangesloten op 34 (negatief, zwart), 35 (positief, rood). Pw M2 verzenden naar de module zal het bel aantaal zetten op twee keer. Hierna kan gewoon gebeld worden naar de module door de SIM nummer te draaien waarna na 2 keer zal worden opnemen. Men is dan in staat om te luisteren naar een apparaat dat is aan- of uitgezet, De standaard bijgeleverde microfoon is alleen bedoeld om machinegeluiden of stemgeluid dichterbij de module door te geven. Een speciale gevoelige mic is optioneel leverbaar wanneer nodig.
Waarde 1 tot en met 5 zijn te gebruiken, maar 1 tot 3 is lang genoeg. Men kan gewoon ophangen om de oproep te beëindigen, weer bellen naar de module die weer zal opnemen of de monitoring functie uitschakelen door SMS Pw M0 of M9 te sturen (iederen kon bellen naar de module!).
Om een SMS te sparen kan eenmalig Pw M9 naar de module worden gestuurd. Vervolgens kan gewoon naar het SIM nummer worden gebeld om een Status SMS te ontvangen ipv het op te vragen via SMS. Bel het module-SIM nummer en hangop op de derde beltoon. De Status SMS wordt gezonden naar het nummer dat zich op positie 1 bevindt in de nummerlijst.


Ingang/Uitgangen Junctie functies:

Uitgang 1, 2 en 3 kunnen automatisch worden aangestuurd door Input 1, 2 en 3 in twee modus. Pw J? antwoordt met een info SMS en Pw Jd met de momenteel- Juncties instellingen.

TIJD Junctie tussen ingang A1 en uitgang O1 kan worden ingesteld door het versturen van SMS Pw J1 32
Elke verandering van ingang 1 zal dan uitgang O1 inschakelen (na ingang vertraging A1) en zal hem uitschakelen na verstreking van de gekozen timing van 1 tot 65500sec (hier 32) .
NIVEAU Junctie tussen A1 O1 kan worden ingesteld door het versturen van SMS Pw J1 1 naar de module.
Een veranderinging van alarm ingang 1 zal uitgang O1 (na vertraging 1) aanzetten en hem alleen uitschakelen wanneer ingang A1 opnieuw van laag(0) naar hoog niveau (1) zal gaan.
Pw J1 0 verwijdert de junctie A1/O1. Hetzelfde voor J2 en J3 die ingangen A2 en A3 en uitgangen O2 en O3 kunnen laten aansturen.


De thermometer functie stuurt u een SMS met de lokale temperatuur, op aanvraag of automatisch.

Met Pw T? zal de module beantwoorden met de temperatuur functie infos en met Pw s zal een SMS met de temperatuurwaarde worden terug gestuurd tezamen met andere parameters.
Om de module automatisch een waarschuwing te laten sturen mbv SMS wanneer de temperatuur verder daalt dan 3.25 of over 19.5 graden Celsius stijgt, stuurt u;  Pw T 3.25 19.5 naar de module. U krijgt dan een SMS als  TEMPERATUUR  LAAG/HOOG LIMIT! WAARDE  en de actuele functie-instellingen igv grenswaarden overschrijding.
Een SMS wordt gestuurd naar het telefoonnummer in de lijst op positie 1. Een nieuwe SMS wordt verstuurd als een limiet opnieuw wordt overschreden, maar alleen nadat de temperatuur eerst weer in het bereik <T> is teruggegaan.
De standaard geleverde thermometer sensor leest 0 tot 100 graden Celsius. Sluit de drie draden met de bruin op 25, Wit op 26 en Groen op 27.


Thermostaat functie: Temperatuurregeling met uitgang O2.
De thermostaat functie kan de verwarming automatisch aanschakelen via uitgang O2 (3-4 kortgesloten) wanneer de temperatuur daalt onder <T en uitzetten (3-4 open) wanneer deze stijgt boven >T. In tegenstelling tot de vorige simpele thermometer functie, wordt er geen SMS verzonden in de thermostaat modus, maar uitgang O2 wordt geschakeld wanneer de temperatuur de waarde <T en >T overschrijdt. Pw T? naar de module antwoordt met een uitleg-SMS die ook de <T >T T- en TA parameter-waarden laat zien.

De thermostaat functie kent twee modi; T- met A=Off  en TA met A=On, alarm op scherp. Een gewone elektrische kachel/lamp kan aangestuurd worden door uitgang 2, maar ook de aan/uit thermostaat ingang van een CV ketel. De lokale temperatuur en <T >T actuele waarden blijven leesbaar met Pw s naar de module.

Om de Thermostaat functie te starten dient parameter T- een andere waarde dan nul en <T en >T de temperatuurgrenzen
te hebben. T- op 0 stopt de thermostaat functie in alarm Off modus.. Dus SMS; Pw T 20.5 22.5 T- -2zal uitgang O2 automatisch aansturen; aan wanneer T onder 20.5 en uit boven 22.5 graden Celcuis. Exact als een gewone thermostaat zou doen, maar deze keer ook nog op afstand te besturen. Geef het venster <T >T geen te kleine waarde. Gelijk of meer dan 1dg is prima.

Parameter TA zal gebruikt worden als de verwarming ook automatisch aangestuurd dient te worden wanneer het alarm op scherp is. Actief  wanneer niet nul en het best met een negatieve waarde. TA zal worden opgeteld bij <T en >T zodra het alarm op On wordt gezet (met A0/E0 of met een SMS) zodat de te regelen temperatuur verlaagd wordt met de TA waarde. TA op nul stopt de thermostaat met A=On dat dan verder gaat met T- als deze gebruikt is.
Wanneer bijvoorbeeld <T is 20.5 en >T is 22.5 en TA is -15,  dan zullen <T en >T  <5.5 en >7.5 worden zodra het alarm wordt aangezet (A=On). Hiervoor stuurt u SMS; Pw T 20.5 21.5 TA -15

Om beide temperaturen af te stellen met A=Off en A=On in één keer, kan de volgende SMS worden gestuurd naar de module; Pw T 20.5 21.5 T- -2 TA -15 T?  Een direct antwoord met de zojuist gekozen instellingen wordt teruggestuurd door met T? af te sluiten.(een spatie tussen iedere waarde)

In A=Off modus, kan de thermostaat functie worden aangevuld met twee tijdsafhankelijk factoren. Dit is handig o.a.voor bijv. dag/nacht. Aan H- en H+ kan een tijd worden toegekend zodat de temperatuur lager wordt op H- en weer normaal op H+.
Net als bij TA, wordt hier ook T- opgeteld bij <T en >T op H- wanneer niet nul. Zo T- op -5 met <T op 20 en >T op 22 zal <T 15 (
20 + -5 = 15) en >T 17 worden op H- en weer <20 en >22 om H+
Om bijv
. 4 graden minder
te verwarmen tussen 23H52 en 8H15 wordt de volgende SMS naar de module gestuurd; Pw T- -4 H- 23:52 H+ 8:15  T? of H? kan de SMS afsluiten. <T en >T dienen de normale temperatuurwaarden te hebben en de klok op tijd!

In alle thermostaat modi, en waarschuwings SMS wordt gezonden na het schakelen van uitgang O2 als één van de storingen zich voordoet;
- O2 is AANgeschakeld maar de temperatuur blijft dalen met meer dan 4gd onder <T.  
- O2 is UITgeshakeld
maar de temperatuur blijft stijgen met meer dan 4 gd boven >T.
Storingsoorzaken kunnen divers zijn; zoals tank leeg, gas op, stroom uitgevallen, het verbranden van onderdelen of hopelijk alleen maar een snoertje los.... Hoe dan ook zal de eerste boodschap zijn belang vinden bij installaties die vorst-vrij moeten blijven.


Klok functie:
Om de klok op 20H35 te zetten stuurt u
Pw H 20:35 Uur en minuten in 24H modus. Pw H? naar de module zal antwoorden met de verschillende tijd parameters; H H- H+ en Hc settings. Om H- of H+ te zeten stuurt u SMS Pw H- 22:10 of Pw H+ 08:10
De software klok, alleen gebruikt voor de H- en H+ parameters, geeft een extra controle op het systeem doordat het start op nul wanneer de module onder spannig wordt gezet, dat het
programma start of herstart. Dus ook als de functie Fz en FSR worden gebruikt.
Hc is een klok correctie parameter die kan worden gebruikt als men constateert dat de klok te langzaam of te snel loopt. Zet Hc 5 als blijkt dat het met 5 seconden per dag te langzaam loopt, of  -5  voor andersom.
De tijd kan ook bijgesteld worden tegelijkertijd met een ander commando naar de module.
Pw H 19:55 s de dubbelpunten kunnen weggelaten worden in alle tijd-commando's en vervangen worden door een spatie. Pw H 19 55 O1 On 300 O2 On O3 Off s


Interval functie: O3 kan worden gebruikt voor Interval timer tot 65500s (>18U).
Pw I? geeft details over de Interval functie en Pw s laat de interval parameter instellingen zien.
Pw I3 60 3600 zal uitgang O3 aanschakelen voor 60 seconden om het uur. Pw I3 180 180 zal  dezelfde uitgang aan- en uitzetten om de 3 minuten. De functie werkt tot SMS Pw I3 0 0 wordt verzonden naar de module.
Voorkom te korte intervalwaarden om de uitgang O3 relais te ontzien. Uitgang O3 aansluitingen zijn op 5, 6 en 7. Interval werkt zowel tijdens alarm stand-by of wacht...


De voltmeter functie stuur u een SMS met de lokale temperatuur, op aanvraag of automatisch.

Pw V? antwoordt met de functie infos en Pw s de spanning, samen met andere parameters in dezelfde sms.
Om automatisch een waarschuwing te krijgen wanneer de spanning lager dan 10,8 wordt of als het bv: 28.5V volt overschrijdt, stuurt u Pw V 10.8 28.5 maar de module.

In dat geval krijgt u SMS  LOW (of) HIGH VOLTAGE LIMIT!  WAARDE  en de actuele functie-parameters. De Short Message wordt gestuurd naar het eerste nummer op positie 1. Een nieuwe SMS wordt verzonden als de spanning weer buiten bereik gaat, maar alleen nadat de spanning wee binnen de parameters <V> geweest is.
De voltmeter input leest standaard van 0 tot 50 volt DC (gelijkstroom) Terminal 24 is de positieve en 25 de negatieve ingang (GND).
Stuurt u bv Pw V 10.5 13.5 s om beide grenzen te programmeren en s erachter om onmiddellijk een antwoord met de nieuwe instellingen te ontvangen.

Net als voor de temperatuurfunctie, maakt een middelend algorithme dat de gemeten waarde af- of toenemen met circa 1V/s (1D/s) bij het lezen van de voltmeter sensor. Dit onderdrukt spanningspieken en andere mogelijke storingen van de sensoren en hun aansluitkabel.


Teller functie:
Pw C? zal beantwoorden met een SMS tonend de functie info's en Pw s zal antwoorden met de tellerwaarden en instellingen.
Een puls op de ingang C1 (23) zal de tellerwaarde vergroten met +1. Een puls op C0 (22) zal beide tellers decrementeren met -1.
Waarschuwings-SMS kan worden ontvangen wanneer teller C1 de geprogrammeerde waarde bereikt,dus; Pw C1 -100 2500 zal SMS C1 = LOW LIMIT! of C1 = HIGH LIMIT! verzenden tezamen met tellerwaarde en settings naar het eerste nummer in de lijst.
De teller wordt gereset wanneer de lage of hoge waarde gelijk is aan de voorafgaand geprogrammeerde waarde. Maximum waarden zijn -35000 tot 35000. Pulsen op C0 of C1-ingangen zullen de ingang naar GND kortsluiten voor meer dan 5ms (periode 10ms minimum).
Er mag geen spanning worden gezet op deze ingangen, die alleen kortgesloten mogen worden aan GND (negatief) op het  puls-ritme.


Forceren en testen van Alarm:

In Alarm waak modus (alarm is aan) zal  Pw A1A naar de module een alarm  simuleren en  ALARM! INGANG NAAM, INGANG NUMMER + NIVEAU zal gestuurd worden naar de nummers van de nummerlijst tot het alarm is uit gezet (standby modus) met A0(AE) op hoog niveau (ingang A0 los) of met een Pw A Off SMS.
Vergeet niet dat elke niveau-verandering alleen zal leiden tot een alarm na de overeenkomstige ingangsvertragingstijd en dat, als deze laatste op 0 is geprogrammeerd, geen alarm wordt gestuurd! Dit geeft een echte test op afstand voor Alarm ingangen A1 tot A6, de 6 alarmingangen en A7 de noodingang.


Permanente wacht voor Ingangen 1 tot 3:

Wanneer 1 of meer van de ingangen A1 tot A3 waarde 1 als vertraging waarde hebben, wordt de ingang bewaakt ook wanneer het alarm is uitgeschakeld (standby).
De Junctie functie kan worden gebruikt om het nodige materiaal automatisch te bedienen.
Wanneer een ingang permanent alarm moet geven, zoals een kelder-overstromingssensor, sluit u deze aan op bv; A1 en stel overeenkomstige ingangs- vertraging op 1 met  Pw A1 1


Herstellen van de fabriek instellingen:
Pw F? naar de module beantwoordt met een SMS tonend de functie info's. De fabrieksinstellingen kunnen worden hersteld naar hun beginwaarden door SMS Pw FSR naar de module te sturen. Dit herstelt beide de modem (waarmee gecommuniceerd wordt met het GSM-netwerk)-instellingen en de module parameters. Na dit en ongeveer 30 seconden wachten, kan begonnen worden de moduleparameters opnieuw te programmeren. Het paswoord is 0000 (4 x zero) geworden na herstel.
Pw Fz kan gebruikt worden om alleen de module te herstarten. Dit, gelijk aan modulevoeding uit en weer aan na drie tellen, initialiseert met reeds gedefiniëerde paswoord en parameters. Gebruik Fz bij vermoeden betreffende de modulewerking-consistentie.


Gereserveerde en optioneel functies:

& AT commando functie: Stuurt AT Command naar de ingebouwde GSM-modem.  
* Sms naar RS232/485/487 seriële output: Redirect inkomende SMS naar optionele seriële uitgang.
# RS232 input to SMS-output-functie: Verzendt inkomende RS232 seriële input als SMS naar nummer 1.
Wanneer niet geblokkeerd, dient geen van deze functies worden gebruikt voordat u contact met ons heeft opgenomen, omdat ze de systeemfunctionaliteit kunnen verstoren. De twee laatste vereisen bovendien extra hardware. Op aanvraag / in overleg. 

Andere functie/functionaliteit kan toegevoegd worden op aanvraag. Aarzel niet ons te raadplegen...

Waarschuwingen* De grootste voorzichtigheid is geboden wanneer men blindelings een toestel op afstand aanstuurt. Het kan ook gebeuren dat een SMS-schakelopdracht vertraagd aankomt bij de module wanneer het GSM netwerk is overbelast of voor andere mogelijk reden. Mede daarom, dient de te bedienen machine of toestel losgekoppeld te worden van de module alvorens onderhoud of werkzaamheden eraan te verrichten.GSM Alarm schemaHome                       Contact // Mail