GXL88 CONTROLLER  (uitgebreide versie) Handleiding   Frans     Engels
Dit is de volledige handleiding van de GXL88 controller, die de beschrijving van vrijwel alle mogelijkheden bevat. Laat u niet ontmoedigen door deze grote hoeveelheid informatie, omdat u  waarschijnlijk slechts een paar hoofdstukken van de basisfuncties hieronder hoeft te lezen om uw applicatie te laten werken. Doc: mei 2018 (Onderstaande handleiding bevat de belangrijkste functieomschrijvingen in het Nederlands vertaald. Wij zijn bezig ook de anderen hoofdstukken te vertalen. Mocht u een bepaalde functie-uitleg echter dringend in het Nederlands nodig hebben, neem dan contact met ons op.)

Alle [PW commando's] worden verzonden als SMS naar de controller via GSM, internet of PC. Een commando/syntax/typefout zal een contextuele informatie met de details van de gebruiksfunctie terugsturen als informatie naar de verzender. "Pw" is het standaard controller wachtwoord of code die op 0000 staat, te veranderen naar uw keuze. Het is tevens het enige hoofdlettergevoelige commando. Pw is niet te verwarren met de SIM-pincode die uit moet alvorens de SIM-kaart voorzichtig  in de SIM-houder te schuiven.

Stuur SMS-bericht [0000?] naar de controller vanaf uw mobiele telefoon en u zult via SMS een opsomming van de basis- (meest gebruikte) functies terug ontvangen. Stuur [0000 ??] voor een overzicht van de uitgebreide ondersteunde functies. Dus elke eerste commando letter naar de controller, zal een korte notitie van de betreffende functie naar uw mobiele telefoon terug sturen ter herinnering. Voorbeeld: [0000 R] zal antwoorden met info over hoe je de uitgang Relais kunt controleren.
De afbakeningen [ ] van de hier getoonde voorbeelden moeten NIET gestuurd worden met de opdracht en dienen alleen ter verduidelijking van de aanwijzingen hier.

De controller kan in één, twee of drie gelijktijdige modi functioneren en commando's via SMS / internet of PC hebben precies dezelfde syntax en zijn geschreven op dezelfde manier:

1- SMS/GSM/GPRS Een SIM moet worden geplaatst en de meegeleverde antenne aangesloten (zie G?).

2- Internet. De internetmodule moet  ingebracht zijn en een UTP kabel aangesloten op de router. Deze werkmodus heeft het voordeel dat alle parameters in één oogopslag te zien zijn op een computer/laptop/tablet/smartfoon scherrm (zie i?).

3- Via een PC verbonden met de PC via een seriële kabel (op aanvraag) en waar het bijgeleverde pc-programma is geïnstalleerd. Deze modus wordt meestal gekozen als er geen internet en SIM-kaart nodig zijn om de controller inputs en outputs lokaal te bewaken en te besturen met de aangesloten PC.
De GXL88 is een krachtige een zeer voordelig configureerbare controller die kan worden gebruikt om tal van processen te automatiseren.

Als de SIM-kaart een pincode heeft, verwijder deze in de eerste plaats met behulp van een mobiele telefoon en controleer of u een SMS kunt verzenden /ontvangen met de SIM-kaart zonder SIM pincode. Een prepaid SIM is goed genoeg om mee te werken. Schuif voorzichtig de SIM-kaart in de S1 SIM-houder zonder het contact van de SIM met de hand aan te raken en, indien mogelijk, zonder stroom op de controller (vuile SIM-kaart en -houder kontact kunen worden gereinigd met alcohol). Sluit daarna de antenne aan en steek de adapter in het stopcontact. Je bent dan klaar om te beginen en vertrouwd te raken met de functionaliteiten alvorens over te gaan naar de definitieve installatie.

Als de optionele internetmodule is ingestoken en geconfigureerd, zou het voordeliger en sneller zijn om het internet te gebruiken om door te gaan om de functies van GXL88 te bestuderen. De browser van uw keuze kan worden gebruikt, omdat er geen speciaal programma nodig is om toegang te krijgen tot de controller via het internet. Je hoeft alleen het IP-adres:Port en eventueel controller pagina_naam te weten. Een vast  en bekend IP-adres (en dus niet een dynamisch dat van tijd tot tijd veranderd) wordt aanbevolen om de controller te kunnen bereiken (zie i?).

Elke verandering op ingangen, Voltages, Temperaturen, Level, etc, kunnen elke gewenste uitgang(en) automatisch laten schakelen en/of waarschuwings- en signaalberichten verzenden naar één of meerdere van de 35 programmerbare nummers. Dit op gekozen drempel, grens, of vergelijkende waarden.
Elke uitgang kan ook automatisch  na een gewenste vertraging of tijd worden geschakeld. SMS commando-, o
pdracht- of configuratieberichten kunnen naar de controller worden gestuurd.

De controller kan verschillende soorten berichten verzenden.
Info en functie configuraties: Daar waar de verschillende instellingen zijn geprogrammeerd.
Junction Waarschuwingen: Optioneel; minder kritische berichten op lage / hoge grens.
alert: Kritische boodschappen voor volt, temperatuur, niveau, en < > grenzen.
Alarm: Bericht van alarmingangen Ai1 tot Ai8 bij niveauverandering.

         
Basic Functie. (gesorteerd op meest gebruikt) [SMS]
    Deze command Laat eerst een lijst zien.    [Pw ?]
    Alarmingangen. Ai, AL, AnF Input delays.   [Pw A]
wijzigen/bewerken Input- en Outputnamen.   [Pw E?]
          GSM netwerk verbinding settings.           [Pw G]
    H:M instelling tijd-gerelateerde functies. [Pw H?]
    Internet settings, IP address etc...       [Pw i]
    Alarm, Alert, waarschuwingsnummers.        [Pw N]
Password / wachtwoord (standaard 0000).    [Pw P]
Uitgang Relais R1, R2, R3, R4 (R5-R8).     [Pw R]
S+ Reply with Status-SMS.                  [Pw S]
        
Advanced Functions listing.
?? Toon Extended functie lijst                [Pw ??]
AC Netspanning, Voeding , RST L1,2,3          [Pw AC]
Fabrieksinstellingen herstellen.           [Pw F]
Junctie Ingangen aan Uitgangen.JS JM JnnFx [Pw J?]
Interval timing on Uitgang n               [Pw K?]
Monitor, audio Mik. Status on bellen (M9)  [Pw M?]
SS Extended status. Alle vanaf V1             [Pw SS]
T1 T2 Temperatuur. Alert and control          [Pw T?]
V1 V2 V3 VS Voltage alert en control          [Pw V?]
Z1 Z2 Z3 Multifunctionele sensoringangen      [Pw Z?]

Berichten types  ,  Basic schema , PC program , Power Meter


Sommige tot alle beschreven functies kunnen worden geconfigureerd en gelijktijdig worden gebruikt indien nodig. Degene die niet zijn ingesteld, worden gewoon genegeerd door het systeem. We beginnen met de basisfuncties die het grootste deel van de behoeften dekken. Vooral S, N, R en A.

U kunt beginnen met het versturen van opdrachten naar de controller nadat de midden LED (41) groen knippert (of rood als het alarm op ON is) met een snelheid van 1 seconde aan en 1 seconde uit. Als de LED slechts een korte flits per seconde geeft  in plaats van 1s/1s aan/uit, dan is de SIM-kaart niet geregistreerd op het mobiele netwerk. Er kan dan dus geen GSM of SMS-verkeer worden uitgevoerd. Controleren de SIM-kaart en zie a.u.b. G? voor meer details.

De gele LED aan de linkerkant op aansluiting (28) geeft aan dat de geleverde lijnadapter 240VAC naar 12VDC de controller voedt met 12Vdc met (29)+(positief) en (30)-(negatief).
De rode LED op klem (54) meest rechts  laat  met 1 flash elke 2 seconden zien dat de
radiomodule verbinding heeft met het GSM-netwerk. Het laat 1 korte flits zien per seconde als de reregistratie tot het netwerk voor mobiele telefonie mislukt of nog gaande is.

Verwijzingen naar de klemmen of controller-aansluiting zijn aangegeven in deze handleiding tussen haakjes () en komen overeen met de nummers geschreven op het  deksel van de doos. Zo, en als voorbeeld, zijn de twee aansluitingen van het relais R1  (1) en (2) en de drie pennen van de temperatuurvoeler T1 zijn de stekkers (38) (39) (40). Controleer altijd zorgvuldig wanneer u  iets aansluit!

De voorbeelden hieronder laten commando's van de mobiele telefoon naar de controllerzien,  verzonden als VET en tussen [ ]. De berichten die van de controller naar de mobiele telefoon zijn in het GROEN. Stuur geen [ of ] met de commando's.


De hoofdstukken zijn in volgorde van functionaliteit. Gebruik lijst of ___ voor snelle toegang.S    General status informations: s , SS en S+.          

         [Pw s] aan de controller zal het de status laten terug sturen.

R1 ON Jn Jn      On/Off, active junction for this output
R2 ON xxx        xxx = remaining time On if timed
R3 Off VS        Relais 3 Off. Jn VS could switch R3
R5 ON Jn         See or send [Pw R?] for relais infos
V1 13.5          BATT Voltage at (31) Batt Supply input
V2 53.9          External Voltmeter V2 at (33)±80Vdc
T1 18.2          Thermometer T1 (0-95). Terminals (39)
T2 -24.2         Temperature T2 optional (-40-125) (47)
AC=1 000         1 or 0 Grid at ADAPTOR. L1,2,3 control
GL 24.1%         Tank level or else. Z1 was renamed to GL
Ai: 01101100            Inputs Level Ai1 to Ai8.  
A=ON M9          Alarm On/Off, Mic On/Off, Status on call
13:45 Hxx        controller Time. Hxx status source if H?
Amsterdam-NL     The name/location of the controller

Statusbericht-items kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Dus command [Pw V1-] zal lijn V1  verwijderen uit de status s en [Pw V1 +] zal lijn V1 weer zichtbaar te maken. Hetzelfde geldt voor V1, V2, V3, Vs, T1, T2, Cj, Cp, Pt, Pd, Ai, Z1, Z2, Z3.

[Pw ss] zal de status laten terugsturen vanaf V1.

V1 12.1         Voltage (31) BATT (0-16Vdc MAX) 
V2 53.9         Voltage (33) V2 ± 0-80Vdc
V3 0            Voltage (37) V3/L3 (0-16Vdc MAX)
VS 12.2         Voltage Supply ADAPTOR (29)+ (VS 0-16Vdc)
T1 22.2        
Thermometer T1 (0-95). Terminals (39) 
T2 -24.2       
Temperature T2 optional (-40-125) (47)
AC=1 0ST        Only L2 and L3 ON. L1 is Off
GL 24.1%        Multi purpose inputs Z1, Z2, Z3
Z2 10.3         for Level, Température, Volt etc
Z3 25.2'        Z1,2,3 can be renamed to GL T3 V5, etc
Cd 11:23        Run time counter. DAY
form 00:00
CT 1982:13      Run time counter TOTAL
Pd 240          Pulses counter. DAY
form 00:00
PT 2354148      Pulses counter TOTAL
i0-7: 10111111 
Inputs Level Ai1 to Ai8
A=ON M9         Alarm On/Off, Mic On/Off, Status on call
13:45 Hxx       Controller Time. Hxx status source if H?
Amsterdam-NL    The name/location of the controller

Een antwoord-SMS wordt teruggestuurd naar het nummer dat het verzoek [Pw s] [Pw ss] heeft gedaan of aan het nummer geprogrammeerd op positie N1 in de lijst wanneer het bellende nummer niet herkend wordt. Dus nummer N1 (eerste van de 35 in totaal) is nodig in de telefoonnummerlijst (zie N?).
[Pw s+80] is ook een geldige command en zal pas na 1 minuut en 20 seconden de status naar N1 terugsturen. Vertraging van 0 tot 65Ks zijn mogelijk, zodat  [Pw s+3600] de status pas na één uur zal stuuren (status vanaf V1 wanneer de opgegeven +waarde is oneven).
Zie H? voor info over het configureren van het systeem voor dagelijkse of repetitieve statusberichten.

A    Alarmingangen     AL Alarmvertragingen     AnF Force Alarm


Tot 8 alarmingangen kunnen direct worden aangesloten. De sensor (of groep van sensoren) kan elk magneet-, druk-, temperatuur- of schakelcontact zijn en rechtstreeks verbonden worden met de controlleringangen. Elk apparaat, zoals bewegingsdetectoren of brandalarmsensoren met een potentiaalvrije output, die de kring kan maken of verbreken (tussen GND en de ingang), zoals een schakelaar ook zou doen, kan worden gebruikt.

Wees er zeker van dat er geen spanning (of in ieder geval niet meer dan +12Vdc) wordt gezet op de Ai1- tot Ai8- ingangen. In feite, een ingang kortgesloten met GND, of juist geopend, is genoeg om een alarm (of een Junction evenement, zie J?) te triggeren en is de goede manier om de ingangen Ai1 tot Ai8 te gebruiken.

Wanneer de alarmfunctie is ingeschakeld met [0000 A On] of in de O+ modus, zal elke niveauverandering op Ai1 tot Ai8, na de overeenkomstige Inputvertraging AL een reeks alarm-SMS'en  laten verzenden, beginnend met N1, 2, 3,,, enz. oplopend. Dit tot parameter aD aangeeft of dat de eerste lege positie in de telefoonnummerlijst of dat een commando daar wordt gevonden i.p.v. een telefoonnummer.
Er kan ook gebeld worden naar een vast/mobiel nummer
om daar te luisteren via de ingebouwde microfoon (positie (52) van de kast). Het lijstnummer moet dan worden voorafgegaan door =! om het te laten bellen i.p.v en een bericht te sturen zoals uigelegd in hoofdstuk N?.

Meerdere SMS'en kunnen worden verzonden volgens de parameter aD die standaard op
5 staat. Deze parameter is zichtbaar in lijst AL hieronder. Maar om het bijvoorbeeld  3 te maken, stuur dan SMS [Pw aD 3] naar de controller. Parameter aR maakt het mogelijk een uitgang vanzelf aan/uit te schakelen zodat een lamp, een sirene of anders automatisch bediend kan worden in geval van alarm.

Een schakelaar(knop) kan aangesloten worden op één van de ingangen Ai1 tot Ai8 om de alarmfunctie te bedienen. Deze is op scherp wanneer kortgesloten met GND en op Uit bij het losmaken van GND(=de MASSA). Parameter aB zal vertellen op welke ingang de knop is aangesloten. Dus de commando [Code aB 6 A6 180 AL] aan de controller configureert Ai6 als de handmatige knop-ingang en geeft Ai6 een ​​vertraging van 3mn. AL aan het einde geeft aan dat de controller  de instellingen van de alarm functie terug zal sturen ter controle.

Commando's [Pw A ON] of [Pw A Off] kunnen door elkaar worden gemengd met bediening via de handmatige knop, maar  [Pw A O+]  i.p.v 
[Pw A ON] voorkomt het uitzetten van het alarm met de handmatige schakelaar...

Een ontvangen ALARM SMS-bericht ziet als volgt uit:

!ALARM! A2       !ALARM! op de eerste lijn!
BACKDOOR         naam gegeven aan de ingang (zie e?)
Trig.level=0     Low level GND Or High(1) or floating
Delay: 4s        Corresponding input delay. See AL below
Ai: 10010011     Alarm Inputs Level Ai1 to Ai8
Pw S, AL, J?, M? Suggested commands
aR 0 0           Relais switched by command A On or Off
aS 0 0           Siren triggered on alarm event. see AL
aB 6             Local Button/switch for manual command
SMS 3/5 (2)      Message 3 of 5, see AL/AD. (2)*
13:02            Controller Time at alarm event
Paris-02         Controller Name/location. [Code Dai Paris-02]
                
* How many alarm trigger since last Alarm On

    AL    Alarmingangen vertraging en naam.           

Elke alarmingang Ai1 tot Ai8 kan een vertraging toegewezen krijgen. Dit is de vertraging vóórdat een alarm zal worden verzonden nadat de corresponderende input een levelverandering vertoont. Dus [Pw A1 3 A2 120] zal ingang Ai1 een vertraging toewijzen van 3 seconden en Ai2 2mn. Elke vertraging op 0 (nul), behalve de knop, zal de alarmfunctie op overeenkomstige ingang doen negeren. Vertragingen kunnen variëren van 0 tot enkele minuten.

Wanneer de alarmfunctie wordt ingeschakeld met een schakelaar/knop/Button verbonden met een ingang (zie aB), zal de bijbehorende vertraging vervolgens de tijd worden voordat het alarm op scherp gaat om zo wat rust te geven om de locatie te kunnen verlaten. Als het Alarm op scherp wordt gezet via SMS, wordt het onmiddellijk ingeschakeld zonder vertraging.
Als er een schakelaar wordt gebruikt, stel een kort vertraging in (5 is ok) en observeer de kleur van de interne middelste LED bij het bedienen ervan. Rood is Alarm aan (op scherp) en groen zal alarm Off (op rust).

Command [0000 AL] will make SMS you the input delays list+names.

1=3 A1       Ai1 delay is 3s. From 0 to 65Ks (Kiloseconds)
2=4 GARAGE   A2 delay = 4s. [Pw A2 4 ea2 GARAGE]
3=j=60 A3    1mn for A3. AND one junction is setup for A3
4=1 Front Window Delay to 1 makes only send 1 sms to N4
5=125 A5     A5 delay = 125s [Pw A5 125]
6=b=180 A6   On/Off button for the alarm, delay 3mn
7=J=0 IN-7   No alarm on Ai7 but junction [Pw A7 0 ea7 IN-7]
8=1200 Cellar Delay 20mn! [0000 a8 1200 ea8 Cellar A off s]
aR 4 1       R4 to ON together with the Alarm turn ON
aS 3 30      R2 (siren/Lamps) 30s On on alarm event
aD 5         Send up to 5 alarm SMS, N1 to N5
Pw A? Ai?    Suggested command for infos on Alarm
A=ON M0      Alarm is ON. No auto answer on call

Ai1 tot Ai8 zouden ook slechts één SMS kunnen sturen, respectievelijk van nummer N1 tot N8 bij alarm en dit alleen wanneer de corresponderende vertraging wordt ingesteld op waarde 1 (zoals A4
4=1 hier boven). Als het alarm is ingeschakeld (Code a on) en de ingang Ai1 wordt aangesproken (niveauverandering) zal dan slechts één SMS worden gestuurd naar het nummer dat op N4 in de nummerlijst (telefoonboek!) is geprogrammeerd zoals bescheven in het volgende hoofdstuk N?.

[Code aR 4 1] R4 wordt automatisch aangezet wanneer de alarmfunctie is ingeschakeld [Code A on] of op scherp gezet via de aB knop. [Code Ar 4 660] zal R4 voor slechts 11 minuten (= 660S) aanzetten. Het draaien van het Alarm op Uit via de aB knop of met het commando  [Code a off] zal R4 in ieder geval uit schakelen. Dit kan handig zijn voor een lamp, camera of elk ander apparaat dat moet samenwerken met de alarmfunctie. Dus hier is 1  om aan/uit te schakelen en sss(660) is voor timing tot 65Ksec.

[Code aS 3 45] zal uitgang R3 Aanzetten voor 45s wanneer een alarmgebeurtenis plaatsvindt. Een sirene of een lamp of elk ander apparaat kan worden aangesloten op de gekozen uitgang 1-8 (R3 hier). De aS relais kan niet worden ingeschakeld als de waarde 1 of 0 is.
De aS relais gaat
bij onraad direct aan als  aS timing een even waarde heeft. Indien de aS timingwaarde oneven is, gaat de sirene (of is anders op R3), aangezet na de vertraging van de ingang die het alarm veroorzaakt heeft.

Ingangen Ai1 t.e.m. Ai8 kunnen benoemd worden, zodat een bericht meer betekenis krijgt. Bijvoorbeeld opdracht [0000 eA4 Voordeur] naar de controller hernoemt A4 in "Voordeur". Ingangsnamen kunnen maximaal 15 tekens lang zijn. Underscore "_" zal worden gebruikt om een spatie in de naam te schrijven. Zoals bv: Raam_1 (zie e?).

Voor een alarmfunctie (vertraging geprogrammeer op >0) tezamen gebruikt met een active Junctie op dezelfde ingang (dit is een virtuele verbinding tussen een ingang en een uitgang zie J? later) kan zowel een alarmbericht en waarschuwingsbericht laten verzenden voor dezelfde gebeurtenis op de desbetrefende ingangsniveau-verandering. Wanneer een ingang wordt gebruikt voor alleen een Junctie, wat meestal het geval is (dus niet tegelijk met een alarmingang) stel dan de bijbehorende ingangsvertraging gewoon op 0 bv: [Pw A7 0].

Bijvoorbeeld: [0000 A5 0 Ji5 0 0 0 15 N15 UwNummer] naar de controller zou de A5 vertraging en alarmfunctie uitschakelen en de Junctie voor ingang Ai5 naar een uitgang wissen, maar toch nog een Waarschuwings SMS-bericht naar N15 sturen bij AI5 niveauveranderingen als UwNummer zich op N15 bevindt. De junctie kan worden gebruikt wanneer een waarschuwing/Warning altijd nodig is bij ingangsverandering. Raadpleeg J? om informatie over de Junctie functie te lezen en vergeet niet dat er geen alarm is ingesteld wanneer een vertraging 0 (= zero) is, en dat een junctie ongeacht de alarmmodus, ON of Off, werkt.

Een Alarm trigger kan ook een lokaal commando doen uitvoeren wanneer i.d.d. een commando ter vervanging van een nummer gevonden is in de nummerlijst. Dus voor het bovenstaande voorbeeld, als positie N15 i.p.v. een nummer "=s" had, zou een statusbericht naar N1 (uw nummer moet hoe dan ook op N1) gestuurd worden.


    AnF    Forceren en simuleren van alarm voor test.               

Wanneer het alarm is ingeschakeld en op 'waak' is met [code A On] of [code A O+], zal commando [code AnF] naar de controller een alarm doen simuleren door de (n) ingang van niveau te laten veranderen.
(n) kan 1 tot en met 8 zijn. Dus om bijvoorbeeld Ai2 te testen, verzend [0000 A2F].
AnF kan op afstand via SMS of zelfs via internet of ook nog lokaal door de ingang van niveau te veranderen door kortsluiting aan GND (oftewel er af te laten; open circuit) wanneer A is op On...

Ingangen Ai1 tot Ai8, die normaal gesproken kortgesloten naar GND of zwevend gelaten worden, kunnen ook worden aangedreven door een spanning.
Van 0V (GND)=(Low/0) tot 15V =(High/1). Ingangen Ai1 tot Ai8 zijn op ±3,1 Volt als ze los zijn op hun eigen niveau en een ingangsniveauverandering optreedt bij ongeveer <2V voor Low/0 en> 2.5V voor High/1.
Ingangen L0, L1, L2, L3 en T1, Z1, Z2, Z3 kunnen ook worden gebruikt als alarminputs, want ze hebben programmeerbare trip/trigger niveau's met de simpele < >
functies of uitgebreide Junctie functie en kunnen alleen alert- en waarschuwingsberichten verzenden...N     De telefoonnummers voor waarschuwingen, Alert en Alarmen.
         

Command [Code N] zal antwoorden met een SMS-bericht dat u eraan zal herinneren wat u kunt doen om de nummers te programmeren. Tenminste moet men ÉÉN (mobiel) nummer programmeren op positie N1. Dit, omdat in veel gevallen N1 het nummer is waar de controller wat naartoe stuurt. Als u een nummer aan de lijst op positie Nn wilt toevoegen, stuur [Pw Nn Number], waar Nn maximum 35 is.
Dus SMS opdracht: [0000 n3 065154422 n2 0201223314 N10 +322563551521 nl] naar de controller zal deze 3 nummers in één keer erin programmeren en de controller Nummerlijst terugsturen omdat laatste opdracht in de command  '
nl'is.

The controller Nummerlijst (telefoonboek) zal normaliter de telefoonnummers bevatten waar Alarm, alert en waarschuwingsberichten worden gestuurd. De Nummerlijst kan ook direct lokale opdrachten bevatten (uitgevoerd i.p.v een telefoonnummer te berichten of te bellen), als ook extra zogenaamde "AT commando's" (uitgevoerd op controllerinitialisatie) en nog een stukje tekst van 15 letters lang (memo, Pw of codes).

     NL   Listing the numbers.

[Pw NL] sends back an SMS listing from the first begin:

1 0654420720     Number N1. Dit nummer N1 is vereist.
2 0206222240     N2. also for Alarms, Alerts and Warnings...
3 +133453256331  Foreign numbers, last Alarm number if no N4
10 =!06131010    No SMS but voice call. Also alerts/warnings**
12 <0658520220   alert and/or warning only for Low/0/Off
15 =R2 120       Switch R2 On for 2mn if vectored to N15
18 Anytext15Chrs Store short text up to 15 characters
19 02055254450   To fixed land line. SMS read out loud by operator
20 =s            Status to N1 when vectored to N20
24 =R4 180 s+31  R4 on for 180s, Status ss to N1 after 31 sec

[PassWord NL 25] sends back a list from indicated position.

25 >0696465498   alert or warning only for High/1/On
26 Any54625444  
Another short text up to 15 characters
27 =R2 0 R3 25 t If vectored to N27. Test it with [0000 !N27]
28 AT+CMD        Executed at GXL88 initialization (N20-N29)
33 if Number     GPRS connection errors report
34 if Number     Eventual program errors report
35 =ss           Force send status from V1 to N1 immediately

Getallen worden aangegeven in volgorde van 1 totdat de SMS vol is. [Pw NL 20] zal een lijst terugsturen met de nummers gevonden vanaf positie 20 tot niets meer wordt gevonden of de SMS weer vol is. Een normale SMS kan maximaal 160 tekens bevatten...

Veld {JN} van de Juncties wijzen naar welke nummer in de lijst word geSMS't. Een Junctie-waarschuwing kan alleen voor <Laag/0/Off trigger (zoals N12 boven), het tegenovergestelde voor >High/1/On (zoals N25) of voor beide triggers (zoals bij o.a. N19). Zie bij J? voor meer info over deze mogelijkheden.
Een lokale command of opdracht kan ook worden uitgevoerd voor een Alarm, alert of warning als de eerste nummer-aangewezen positie een "=" is i.p.v. een cijfer. De opdracht zal eerst worden uitgevoerd en indien gewenst, kan ook er nog een bericht worden verzonden nadien. Dit, zoals o.a.  op N24 in het bovenstaande voorbeeld zou gebeuren.
Optionele
commands kunnen ook hier15 tekens bevatten, hetzelfde als voor telefoonnummers of memo's.

Bijvoorbeeld, command [code JL2 0 1 4 24 N24 =r3 on s+31] naar de controller verbindt ingang L2 naar uitgang R4 softwarematig of virtueel door Junctie JL2 en schrijft de lokale commando's om uit te voeren wanneer de ingang (L2) verandert.
-- Dus 
een HOOG/AAN/1/ON niveau op L2 zal de uitgang R4 doen uitschakelen, R3 aanzetten en ook een status bericht "ss" naar N1 sturen na 31 seconden.
-- Een LAAG/0/OFF niveau op
L2 zal uitgang R4 AAN zetten, R3 weer aanzetten en ook na 31 seconden naar N1 een statusbericht "ss" sturen.
Na het lezen van het Junctiehoofdstuk zal meer duidelijk worden, maar merk hier op dat het commando "=" moet worden geschreven als laatste command. Schrijven naar de telefoonlijst, laat een "phonebook listing" terugzenden.

** Iedere functie, Junctie
{JN}, Alarm of tweede alert nummer dat naar N10 (hierboven) leidt zal de controller het nummer laten bellen i.p.v. daar een SMS te sturen. Dit, omdat daar een belcommando ! wordt gevonden.
Dus als in de bovenstaande lijst N3 werd geconfigureerd met [0000 N3 =!066742125], wordt dat nummer gekozen. De opgeroepen kant is dan in staat om direct te luisteren naar de oproep van de controller op het vaste of mobiele netwerk via de ingebouwde microfoon, wanneer deze op de controller is ingebouwd.
Wanneer deze opdracht wordt gebruikt tezamen met de alarmfunctie, wordt eerst het alarm-SMS-bericht verzonden en de belfunctie naar een nummer als (=!) wordt als  laatst uitgevoerd. Zoals hierboven is N3 het laatste alarmnummer (omdat er geen N4 is) of het laatste nummer aangegeven door parameter aD. Dus bv: als vijf alarmnummers worden geprogrammeerd, zal N5 degene worden die zal worden opgeroepen met command =!nummer.

De telefoonnummerlijst kan ook speciale AT-opdrachten bevatten (dan wel op positie N20 tot N29), die bij GSM-radiomodule installatie kunnen worden uitgevoerd i.v.m. toekomstige evolutie. Dus, uitgevoerd bij systeem-powerup, na commando [Pw Fz], of in enige andere opstartmomenten, waardoor de ingebouwde radiomodule initialiseert/herstart. Grote zorg moet in acht worden genomen met het sturen van AT commando's naar de GSM-radio zonder kennis van zaken, omdat dit elke communicatie tussen de controller en de radiomodule waarschijnlijk zal onderbreken! Er is op dit moment nog geen noodzaak voor extra ATcommand op deze posititie in de lijst...

Begint u gewoon met het schrijven van de Alarmnummers vanaf N1, één of meer, één na de ander. Parameter aD die standaard op 5 is, zal dus een reeks van maximaal 5 Alarmnummers verzenden. Slechts twee of drie nummers zal ook wel goed gaan, omdat de reeks sowieso stopt op de eerste lege gevonden positie N.
Programmeer dan de optionele alert nummers
voor de minimale en maximale alert-waarden. Dus de < en > functies voor Ln, Vn, Tn en Zn. Deze < > functie stuurt de alert naar N1, maar elk van hen heeft een tweede (zelden gebruikte) programmeerbare alertnummer. Dit, zodat een < > alert aan twee nummers kan worden verzonden.
Programmeer ook de waarschuwingsnummers, gebruikt door de junctie. Dit is optioneel, omdat juncties ook kunnen werken zonder een waarschuwing te verzenden. Indien juncties met waarschuwingsnummers worden gebruikt, kunnen ze het best worden geprogrammeerd na of tegelijk met de configuratie van de Junctie zelf (zie J? voor meerdere voorbeelden).R    UITGANG Relais R1 to R4 en uitgang R5 to R8.
          

De vier vermogensuitgangs-Relais laten u op afstand elke machine of high power equipment met een eenvoudig SMS-commando vanaf iedere locatie op afstand  besturen. Bedrading van de uitgangen vereist uw volledige aandacht en moet worden uitgevoerd met zorg. Laat een elektriciën het werk doen als u daarmee niet vertrouwd bent! Sluit altijd de stroom af
alvorens het manipuleren van de aansluiting aan de controller; dit zowel bij hoge als ook bij lage spanning!

Uitgangen  R1, R2 en R3 zijn NO/NC en uitgang R4 is (NC/NO/NC). De vier uitgangen kunnen 10 Ampères aansturen van 12 tot 260VAC waarmee ± 2500W kan worden geschakeld. Command [code R] naar de controller geeft info's terug over de uitgangen en [0000 s] de standen van de uitgangen, inclusief eventueel de tijd dat deze nog  zijn ingeschakeld. Zie ook nog de functie die een uitgang automatisch zou kunnen aansturen, zoals  H en J.
 
Timing tot 65500 seconden (ongeveer 18 uur) kan aan de schakelopdracht worden toegevoegd. Geen timing maar alleen "On"  zal de uitgang gewoon AAN schakelen totdat een Off-commando komt.
Om een uitgang aan te zetten, stuur commando [Pw Rn ON] en
om het uit te schakelen [Code Rn OFF]. n is het uitgangsnummer en Pw of Code is op 0000 in het begin.
Command [Pw R2 off R4 0 R2 on R4 144 s] zijn alle geldig. Meervoudige opdrachten zijn dus ondersteund in hetzelfde SMS-bericht naar de controller. De hier optionele afsluitende s laat de controller antwoorden met een STATUS-SMS met de uitgangsstanden.

Uitgangen kunnen hernoemd worden en daardoor worden voorzien van een betekenisvolle naam, zoals pomp, licht, Motor. Dus als Relais R1 is hernoemd naar pomp, zal command [Pw pomp 600] de pomp voor 10 min aanzetten. [Pw Pomp 0] zal de pomp hoe dan ook uitschakelen, ook tijdens de 10mns. (zie e? Voor het bewerken/editeren van de in- en uitgangen)

De uitgangen in een [Pw s] status SMS command:

R1 187 Jn      187s resterend AAN. See ook op s?
R2 Off as I2   R2 kan aangaan met junctie I2 en (aS)*
R3 OFF ar      Kan ook aan gaan met [Code A On] (aR)*
R4 ON V1       R4 kan aan zijn door o.a. Junctie V1
R7 3600       Was [Pw R7 4000], Zie hieronder A5 to A8

*Zoals eerder gezien op de alarmfunctie, aR en aS schakelen de uitgang wanneer alarm op ON gaat en bij een alarmtrigger (zie AL).

Uitgangen R5 tot en met R8 zijn gedeeld met de ingangen Ai5 tot en met Ai8
Om één of meerdere van deze ingangen te gebruiken als uitgangen, configureer overeenkomstige ingangsvertragingen Ai5 tot Ai8 op 0 (nul). De ingang wordt dan vanzelf een uitgang bij de eerste bedieningsopdracht en ook zichtbaar in de STATUS.
Juncties Ji5 tot Ji8 blijven functioneel. Let op dat dan ook wordt gereageerd op de R5 tot R8 uitgangsveranderingen. Vb: [Pw a7 0 r7 60 s]
(Ai7 is dan R7 geworden) of command [Code a7 0 r7 0] om nu de uitgang R7 laag naar GND te houden.
R5 tot R8 kunnen weer ingangen worden door het schrijven van overeenkomstige Alarmvertraging met een waarde groter dan 0. Zoals hier bv: voor R7 command: [Code A7 10]  maakt van Ai7
weer een ingang.

A5 tot A8 kunnen ook worden gebruikt als  laagvermogen digitale uitgangen met 0 volt niveau wanneer Uit en ongeveer 4.0V op 3mA als Aan. Net genoeg voor een LED (zie k) en ruimschoots genoeg om de ingang van een powerdriver aan te sturen. Zie ook H? voor elke output op gewenste tijden automatisch te doen schakelen.

*GEVAARLIJK: Grote zorg wordt aanbevolen wanneer blindelings een machine of apparaat op afstand word geschakeld. Bovendien kan de schakelopdracht die normaal na een paar seconden aankomt, vertraagd bij de controller aankomen door een mogelijke overbelasting op het GSM-netwerk of eventuele andere onverwachte redenen.
Weet écht wat u doet en schakel altijd eerst de controlleruitgangen en stroom uit vóór enige werkzaamheden of onderhoud aan de elektrische installatie, om zo uiteraard schokken te voorkomen, maar ook mechanische gevaren in het geval een uitgang onbedoeld wordt aangezet!
E    EA     Editing Alarm Inputs A0-A8.
              

To name or rename Input A2 into Backdoor, send command [Pw EA2 Backdoor] to the controller.  An alarm SMS triggered by A2 will then show;

!ALARM! BACKDOOR     Alarm message show !ALARM! first!
A2=Low(0) TRIGGER!   Or High(1), + remaining of the message.

Actual names are also listed in the delay timing SMS by [Pw AL] Command [Pw A?] to the controller sends back the function infos.

Alarm input names can have a maximum or 15 alphanumeric characters maximum with no space* in the Input name. So [Pw ea2 Sensor-2!] will show "!ALARM!  SENSOR-2!" in an Alarm message.
*[Pw EA4 Front_WINDOW] will name A4 to Front WINDOW. Note that the underscore "_" will make display a space in the name.

The Input names Ai1 to Ai8, visible and listed by command [Pw AL], can all have up to 15 alphanumeric characters.
The same names will be shown in a Junction warning message for corresponding Ji1 to Ji8 input.
Choose a meaningful name for the Ain inputs and always use its source name, Ai(n) to remain it and not its edited name.


       ER    Editing Outputs Relais names.

To give R1 the name PUMP, send SMS command [Pw ER1 pump] to the controller. To Edit Output R2 to LIGHT, send command [Pw ER2 light] and for Rn [Pw ERn New_Name]. Output names can be edited with a maximum or 15 alphanumeric characters with also no space in the output name.
Input and Output names are things. Input names are listed with [Pw AL] and Output names with [Pw S]

Any of the Output R1 to R8 edited to only 1 character will not be listed in the status message, but will not lose any functionality. This can be handy to shorten the status message especially for unused outputs.
So [Pw er3 3] will shorten the status message with one line.
Its new name is now 3, so [Pw 3 3] could switch it for 3 seconds and [Pw 3 13] for 13 seconds. So rename unused outputs to only one character in order to reduce the status message when it becomes too long to fit the status SMS.
Keep single letter output names consistent and edit the outputs like, R4 to 4,  R5 to 5 to avoid later difficulties remembering what they where named.
Actual Output names are listed in the status SMS

so [Pw s] to the controller will show the output names.

PUMP OFF       R1 renamed by [Pw ER1 POMP]
Lamp ON 320    R2 by [0000 ER2 Lamp]
R4 OFF         no R3! renamed by [Pw ER3 3]
etc....        Default name is always used to rename an output

After editing, the Alias will be used to command any switching on the outputs. So choose short, meaningful and easy-to-remember output names. To switch On the PUMP for 15 minutes and the Lamp for 1H, send command [Pw pump 900 Lamp 3600] where lower/upper cases are of no importance.


    To name or to rename the controller.

Command Dai found at menu D for Data and GPRS gives the possibility to give a name to the controller. This will be very convenient when more than a single controller need to be monitored. The name will then appear at the end of the received message from the controllers,.

To name it Paris-02 use
[0000 Dai Paris-02] to remove the name [0000 Dai   ] (2 spaces after Dai)...


    EZn to change the two characters of Z1 Z2 Z3

This only can change to the two letters showing Z1, Z2 and Z3, but does not raise any influence on the functionality. These functions can be used for different sensors and therefore could better be listed by meaningful alias.
So a pressure sensor on Z1 could be aliased by P1, another on Z2 could be shown by GL and a Voltmeter on Z3 could be named V8.
 For example: [0000 ez3 V8 ez1 P1 ez2 GL] could do it all together...


    EPM  EP1 EP2 EP3  To name the PMC, phases or groups

The optional Power Meter Controller , its three phases or three groups of mono phases can also all be named. These names are only shown when accessing the controller via internet, but do not interfere with any functionality (see PM). 


    EFnn    To name the functions V1 to Z3

Functions V1, V2, V3, Vs, L0, L1, L2, L3, T1, T2, Z1, Z2, Z3 can also be named with up to 15 characters names. These names will be visible on the web page and on Alert- and Warning-SMS messages giving more meaning the the above abbreviations.

The controller's built-in server sends all the system infos on a single web page where different fields will show these edited names. The interface is obvious and a careful look will reveal almost all the function names and passing the PC mouse through a field adds more info at the tool tips.

To check the difference between internet and SMS mode, only write 0000 s at the navigator screen command line and push on the gray [Send] button. The normal status SMS will then also be visible at page refresh at the bottom. This works also for the other commands that will show the reply SMS at page bottom.Commands send via SMS, internet or PC will all have same syntax and do not need [ ] delimiters brackets included.

To name T1 in "Thermometer 1" send command [0000 EFT1 Thermometer_1]. For L1 [0000 EFL1 Phase_1]. Note here that because of the limited compatibility between languages, systems and navigators, punctuation marks should best be avoided.

For V1 send command [0000 EFV1 Battery_G1], V2 [0000 EFV2 Group_48V], V3, [0000 EFV3 Batt_G2] ,,,
For Z1 to Z3 [0000 EFz2 Oil_tank_G2]. Do not confuse Zn alias (at EZn above) with Zn function names.

The Fw1 to Fw4 have a particular functionality as explained in the "Functions expert" file...Pw    wachtwoord (standaard op 0000).  [Pw P]  voor info.           

Het beginwachtwoord (Pw of Code) is 0000 (vier nullen). Om dit te wijzigen, stuur SMS-bericht [OudPw P (NewPw)]. Om het te veranderen naar ABC stuur [0000 P (ABC)] en om het nogmaals te veranderen voor 1+2=3 bijvoorbeld send [ABC P (1+2=3)]

Het wachtwoord is 3 tot 7 letters of cijfers maxi en hoofdlettergevoelig, zonder spaties erin. Houd het zo kort en simpel mogelijk om de SMS-opdracht naar de controller
te vergemakkelijken.
Als het
wachtwoord wordt verloren of vergeten, koppel de controller los van alle stroom en sluit Ai1 aan Ai2. Zet vervolgens de stroom weer aan de controller tot de middelste LED weer één seconde aan en één seconde uit knippert. De standaardinstellingen worden dan vanzelf hersteld (zie ook functie (F?) meteen hieronder) en het wachtwoord zal weer 0000 zijn. Zie informatiemenu door het sturen van [Pw P?] naar de controller, voordat u het wachtwoord veranderd en maak het simpel bijv.: [0000 P(911)].

Bekijk de nieuwe status-informatie door het sturen van [Pw s] en [Pw ss] na het herstellen van de standaardinstellingen. Controleer dan ook alle instellingen die zijn teruggezet naar hun standaardwaarden! Vergeet niet om Ai1 van Ai2 weer los te koppelen, anders zullen de standaardinstellingen na elke initialisatie WEER opnieuw worden hersteld naar hun standaardwaarden!F   Fabrieksparametersherstel
           

De controller kan worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. In het geval van problemen zal het verzenden van commando [Pw FSRA] het probleem kunnen oplossen. Dit natuurlijk alleen wanneer hij nog in staat is om een SMS te ontvangen. Is dit niet het geval, zie Pw hier boven.

Wacht tot de middelste LED knippert met één seconde aan en één seconde uit (als een SIM-kaart is geïnstalleerd) na een "Forceren Settings Restauratie Alle" dat ook het wachtwoord op 0000 (4 x nul) herstelt. Begin daarna met het herprogrammeren van de parameters tot de gewenste waarden. Het herstellen van de controller en de parameters naar de fabrieksinstellingen kan ook worden bereikt met  "wachtwoord kwijt"-oplossing, bij P? hier direct boven beschreven...

[Pw Fz] alleen initialiseert de controller, start de ingebouwde radio en eventueel de internetmodule, terwijl wachtwoord en parameters hetzelfde blijven. Deze actie heeft hetzelfde effect (maar dan via SMS ook op afstand), als de stroom of de voeding van de controller te onderbreken voor een paar seconden (4 minimum). Dit is ook minder werk en zekerder dan de draden loskoppelen aangezien de controller door meerdere ingangen kan worden gevoed.

[Pw Fg] Initialiseert uitsluitend de radiomodule die is verbonden met het GSM-netwerk. Gebruik het alleen na het veranderen van een aantal AT-instellingen of SIM.

[Pw F?] Laat enkele relevante parameters zien.

FSRA (x) Delete/Reset All(Not N list)!
Pw Fz (z) restart system. (z) Hoeveel Fz tot nu toe
Use 0000 s after 30s.     (x) Hoeveel FSRA tot nu
See Pw G?/G+
GXL88 V9-16               Geladen firmware versie Sept 2016
Amsterdam                 Controller naam / locatie

Wanneer nodig, command [Code Fe] (emergency stop) aan de controller maakt dat alle radioverbindigen onmiddellijk stoppen met GSM trafic door het uitschakelen van de GSM-module (zie ook G hieronder).
SMS-command [0000 sim 0 fe] zal de GSM-radiomodule direct stoppen en later niet doen herstarten omdat parameter SIM 0 de controller zonder SIM laat werken. Dit zal tevens de laatst ontvangen SMS zijn en communicatie met de controller is alleen nog mogelijk via internet of direct seriëel (seriëel kabel).
G    GSM netwerk parameters         

De meest rechtse transparant-rode LED op positie (54) (zie nummers op de controller deksel) geeft aan dat de SIM-kaart is aangemeld bij het GSM-netwerk via de radio module als het knippert met een korte flits om de twee seconden.
Een korte flits elke seconde of korter geeft aan dat het systeem geen SMS kan ontvangen of verzenden. Gebruik dan het internet indien aangesloten of de seriële verbinding naar de PC via de optionele seriëelkabel.
Houd altijd de SIM en de SIM-houder vast aan de plastic randen en niet bij de contacten om mogelijke statische ontlading te voorkomen...

    Redenen dat er geen SMS-verkeer mogelijk is, zou kunnen zijn:
    SIM is niet in de juiste houder, zet het in S1 voor SIM=1 en S2 voor SIM=2 of kies SIM=3.
    SIM maak geen goed contact! Probeer de SIM een halve mm op en neer
te schuiven  in de gesloten socket.
    SIM of SIM-houder vies! SIM-kaart en -houder kunnen voorzichtig worden gereinigd met 90° alcohol.

    Gebruik de meest eenvoudige SIM (geen 3/4G). Verwijder SIM pincode met een mobiele telefoon.

Command [Code G?] will show the following parameters:
   
Pw SIM 1            SIM mode 1(defaut) selected with [Pw SIM 1]
Mode=1 Used=1      
Selected mode and the one actually used
0,1,2,3(1+2)        Possible modes. 0, 1, 2 ou 3(two together)
Fg restart GSM radio! [0000 fg] reset and reconnect to network
Fe Emergency Stop! 
[0000 fe] Stop radio immediately!
Ant: 36%            Rx Antenna signal. < 12% become very low!
OP: KPN MOBILE      Name of actual connected cellular operator
IMEI: 563031015145201 
International Mobile Equipment Identity
V0: 4364            Voltage on GSM radio module (millivolt)
T0: 33              Internal contrôleur temperature, °Celcius 

When the list is incomplete, use command [0000 G+] that will first make reload the parameters before sending the above message.

Mode SIM 0 will make the GXL88 controller to work without GSM connectivity. So SIM cards (also inserted) are ignored and all related GSM issues are discarded. This option will be useful when the controller is used to regulate some local systems that do not require external control or commands. When wanted, internet or PC serial connectivity is still available in mode SIM 0.
Regarding the possibilities, this controller is also a programmable control computer at very fair and competitive price!

Please note carefully that sending the command [Pw SIM 0] to the controller via SMS enables the SIM mode 0 and will consequently be the last SMS command received via SMS. So if the internet mode (if available) is not enabled before by 
[0000 i on]  the controller will only be locally accessible via the serial link to the PC.
[Pw SIM x fg] where x can be 1, 2 or 3, sent from internet PC via serial or internet will re-enable GSM communication when possible.

Mode SIM 1 is for SIM holder at S1 and Mode Sim 2 for S2. Select preferably SIM1 at S1 for controller having two SIM holders when only one SIM will be used as in most cases.
So command [0000 sim 1] enables SIM 1 usage and of course its SIM voice call number! SIM mode 2 will be configured when SIM holder S1 is bad or dirty. SIM 1 or 2  work both the same and SIM 3 makes use the first SIM available to connect to the GSM network.H     H:M  setting for time related functions.
        

To set the controller software and hardware Real Time Clock (needed for all related Time functions) at 14:49, use [Pw H 14:49].  The clock can be adjusted before or after any other command. Like here with [Pw H 12:14 R1 Off s] 
The software clock also tells about unexpected system resets. Watchdog and control procedures will automatically reset and restart the GXL88 microcontroller on fatal software errors. By default and as control, a Status SMS is sent to number N1 3mn after power on or initialize when no command is received within those 3 minutes.
When the time shown in the status is at 00:03, a system restart is notified! After that, the software clock will synchronize with the hardware real time clock and automatically be set to the right time if parameter Hc is left at 0 and if no power interruption has occured.

SMS [Pw h?] to GXL88 lists all time related function settings.

Pw H 05:38       Actual controller time set by [Pw H HH:MM]
Hs1 3 12:15     
Status to N3 at 12H15 once a day
Hs2 1 00:10      Status to N1 at xx:10 each hour
Hsm 0 mn         Repetitive status time synchrone to Hs1 N
Hss 0 sec        Repetitive status SE at sec to HS2 N1 number
He1 6 00:00      Energy SE to N6. Répetitive (00:MM) or at HH:MM
HeM 22 mn        Energy status SE to N6. Répetitive on 22mn
HeS 800 sec      Energy status SE to N6. Répetitive on 800sec
HL 00:00        
Status to serial at HH:MM

HrA 4 08:30 20:13 R4 ON at 8H30 off at 20:13
HrB 5 22:45 07:03 R5 ON at 22:45, stop at 07H03
Hc 0 Hg 15       Clock ±s in Mode SIM 0. GSM test time

Status message sent from the function H will show its source as hs1, hsm, etc, at Hxx after the controller time line (see at s?).

[Pw Hs1 Nn 12:15] Will force a Status SMS to Nn (that can be 1 to 35), each day, at 12:15. [Pw Hs2 30 01:30] will send a second status message to N30 at given time, so here each night after midnight at 1 hour and 30 minuts. Both cases need a valid number at position pointed numbers list position.This will give a good daily control of the system.
[Code HS1 2 00:15] make the status to number N2 each hour at minutes =15. This simply because the HH field is left equal to zero! Hs2 can do the same and both functions can be used simultaneously to get two status messages per hour.
So command [Code HS1 1 00:15 hs2 1 00:45] could make send two status messages each hour to N1.

Status SMS are sent synchronized to the minutes of the time with Hsm function. Hsm uses the Number programmed at Hs1.
    [Pw Hsm 11] sends a status SMS at xx:11 , xx:22, xx:33, xx:44 and xx:55 at number written at Hs1.
    [Pw Hsm 25] sends a status SMS at xx:25 and xx:50 also at number programmed at HS1. (Hsm >2 <59mn)

Hss force sends status at Hss programmed interval value to the number pointed by HS2 N in the number list.
So command [Pw Hs2 25 00:00 Hss 600] will send the status at number found at position 25 in number list. This on the 10 mn here, but programmable from 1 to 65000sec. Writing 0 at "25" or "600" stops the function Hss and Hs2 will be ignored because 00:00 is invalid.
An interesting option for Hss will also be the possibility to send the status "ss" from V1. Status [s] form R1 is sent if value sec of hss is even and status [ss] from V1 if odd.
Please see [s] and [ss] again above about the status messages.

[Password HE1 6 15:31] force reads the Power Meter and then sends an Energy Status SMS [SE] to Number 6 in list. In this example every day at 15:31. If field HH of HsE is zero, only the minutes are worked out and the [Se] status will be sent out once each hour at MM = Minute of the controller enabled time clock.
So
[Pw HSE 8 00:35] makes send each hour at midnight and 35 minutes to number written in the phone book(number list) at position 8. (See at bottom the functions expert for the commands [Se], [Sx ]and [Si] to the controller making it read/setting the Power Meter.

Hem has the same synchron functionality as Hsm above. However the differences are that the message will be an Energie status [SE] and that it will be sent to the numbers indicated by HE1. See at Hsm for He1 same timing). Parameters Hsm and Hem can be programmed with a value >2mn and < to 59mn.

Command
[Hra 2 14:15 14:30] will make switch R2  output at 14:15 On, and then switches Off at 14:30 everyday. Function HRB has the same functionality and here also could be used simultaneously on the same relais output to get more switching times.
So [Code HrA 1 00:15 08:45 HrB 1 14:00 17:15 h] could make switch same relais N1 at different times.
See also the function "Klignoteur" that can switch very short time on big delays.

Hc is a clock correction parameter that can be used to tune the software clock only. If one thinks that the clock is too fast with 2s every days, the command [Pw Hc -2] can be used. For 4s a day too slow, use command [Pw Hc 4].
Parameter Hc can better be left to 0 (zero) when the SIM mode parameter is not zero, so that the software clock will automatically synchronize with the Real Time Clock that does not require any correction.
The hardware RTC is ignored while in SIM mode 0 and only the software clock will then be used, no matter the Hc parameter value. The default setting of Hc is 0 and SIM is 1. (see G? for the different SIM modes).
Whatever the H parameters settings are, the Clock(s) can always be set to the wanted time when adding
[ H HH:MM ] before or after an other command sent to the controller. Care should be taken so that here too, the command that makes return an answer is the last in the command line. So for example here; [Password N4 020452444 R1 Off H 17:51 ss].

The hardware RTC will normally take its power from inputs: BATT V1(31), ADAPTOR VS(29) and L3/V3 at position (37) of the box. As for some customer's needs, a CR2032 3V lithium battery can be inserted in the internal and optional receptor in order to move the controller without losing the HH:MM time.

Hg tells at which rate the GSM network connection control is done. Here at 11 and synchronous to the minute. Hg can best be left to this default value, but users can change it when wanted with [Pw Hg MM].
Finally for menu H, any number index left at 0 or pointing to N33 will make the function use GPRS and not SMS when transmitting the corresponding message at programmed H timings. Please see the functions expert file for details!

  Internet Configuratie en Toegang. [Pw i?] Voor SMS info's.   list 

Sneller en eenvoudiger dan met alleen SMS kan de GXL88 op voordelige wijze worden bediend via internet. Bijna alle functies, parameters en instellingen zijn dan zichtbaar op één computerscherm. Het systeem kan simultaan werken via internet en SMS.

Toegang via internet is mogelijk met de browser of internet navigator van uw keuze. Het controller-internetadres dient u in de adresbalk van de navigator te schrijven, zoals bijv: http://53.123.234.50:1425/Page_name  1425 of anders is de PORT en Page_Name  (optioneel) de naam van de pagina. Beide parameters door u te < >kiezen.
Een vast IP-adres is sterk aan te bevelen, want natuurlijk moet het adres (waar te verbinden om toegang te krijgen tot de controller via internet) bekend zijn! Als u een dynamisch IP-adres heeft, zal het vaak veranderen.
De standaard poort is reeds 1425 of 1453 geconfigureed in de GXL88 ingebouwde M53 internet module. Het kan worden gelezen en veranderd via ez-manager. Als de Page_Name is geprogrammeerd, zichtbaar met SMS-command [0000 i] aan de controller, moet het ook worden gebruik na de 'slash'/ in de url.

Zoals gezegd, hoeft geen specifiek programma of applicatie te worden geïnstalleerd om de controller te kunnen bekijken via internet vanaf elke PC of  mobiele. De controller's interne internetserver zal een webpagina maken die in alle browsers getoond kan worden.
Ontwikkelingen werden gemaakt met Firefox, SeeMonkey en Safari, maar ander navigators kunnen worden gebruikt met minder(IE) of meer gemak (zelfs de oude goede Netscape!).

Het is aan te raden om er voorlopig voor te zorgen dat het GSM-SMS-verkeer met de controller werkt, vóórdat u de instellingen via internet. Als de toegang via het internet onmogelijk is geworden vanwege onvoorziene omstandigheden of gewoon omdat een verkeerd configuratiecommando werd gestuurd, kan de configuratie  hersteld worden via SMS.

De ingebouwde internetmodule zal eerst worden geconfigureerd via de ez-manager. Windows programma. EZ-manager hoeft alleen te worden gedownload en behoeft geen installatie. Zie en lees eventueel de webmodule-documentatie, maar bestudeer vooral de drie standaard configuratieschermen 1, 2 en 3 die als modeel kunnen worden gebruikt met ez-manager.

Ez-manager zal het LAN- adres (=local) toegewezen door de router, weergeven. Dwing de router bij configuratie altijd hetzelfde lokale adres toe te wijzen aan de controller-internetmodule, zodat u de controller ook altijd op het lokale netwerk kan bereiken. 
Voorbeeld van het te schrijven lokale adres in de adresbalk van uw browser:
   http://192.168.178.40:1425/Page_name
of (vanaf versie V2-17):
   http://53.123.244.50:1425/-0000 ss SMS op scherm via internet (zie onder #).


[Code i] maakt een lijst van de internetinstellingen van de controller:

iCA 88.160.241.20:1425  GXL88 IP-adres:poort na de ":" *
iSA www.nnnn.com/name   Adres te verbinden in client-modus
IPN Page_Name           Naam van de interne internetpagina
ISL NO_NAME             GXL88 User name in client-modus
iSW no_pass             Acces Wachtwoord client-modus
iPR 0                   Optioneel, page auto-refresh (reload xx)
iPT 0                   Verbinding met de server time-out
2x<32 3x<16 >10s >5s    Parameters lengte van ICA tot IPT
iPB 7                   GXL<=>M53 comm. 7=57600 standaard
i ON  Zegt als internet function is ON, i1 of OFF. Ex: [Pw i on]

Alleen IPB op 7 (is al standaard ingesteld) is noodzalelijk om de controller te laten werken via internet met de M53 module. Dit, omdat al deze settings ook direct op internetmoduleniveau gedaan kunnen worden met ez manager.
De internetmodus wordt gestart met SMS:
[Pw i on].

ICA: de niet-noodzakelijke Internet Controller Address parameter zal worden gebruikt door de command [Reload 0]. Dus als ICA nog niet is geconfigureerd, zal het adres handmatig in de brouwseradresbalk geschreven moeten worden om de grafische representatie van de controller te zien op uw scherm. Gebruik anders ook de [Send] (ook met een lege command lijn). [Send] gebruikt alleen het adres in de adresbalk als bestemmingsadres.  * ICA parameter is alleen nodig voor het navigatorscherm (rechtsonder) commando "Reload 0".

ISA, optioneel, is het server-adres waar de controller verbinding zal maken wanneer de internet-module en de controller beide zijn geconfigureerd in client modus. Deze (advanced) modus is simpelweg de inverse van de normale modus wanneer de browser (client) de internetpagina aan de controller (server) vraagt. Het principe is hetzelfde als de GPRS-modus die via het GSM-netwerk loopt, maar dan via de router en het Internet.
Eventueel kan een isl-identificatienaam en iSW-wachtwoord voor toegang tot de server worden geconfigureerd . iPT is de toegestane tijd te wachten voor verbinding met een server, vóór het annuleren van de transactie.

De niet-noodzakelijke IPN-parameter, de "Page_Name", is de naam van de internetpagina gegenereerd door de GXL88 controller en verzonden naar uw navigator scherm.
Samen met IP:Port/Page_Name maakt dit het  unieke adres waar te verbinden naar de controller. Deze pagina naam is standaard "Page_Name" of "GXL88" of ongeprogrammeerd (niets) bij startup. Dit is te controleren met command [0000 i]. Geen spatie in het adres en de naam. Gebruik hier maximaal 15 alfanumerieke tekens (letters+cijfer). De controller differentiëert hoofdletters en  kleine letters in de paginanaam en dus moet dat precies worden gespeld.

Als u de paginanaam wilt verwijderen, stuur commando [0000 IPN  ] en noteer hier de standaard spatie na de opdracht (IPN ), en daarna de tweede spatie die de paginanaam doet verwijderen. Controleer nadien met SMS-command i? aan de controller. U kunt dan alleen gebruik maken van IP:Port zoals; http://53.123.244.50:1425 om de controller zonder paginanaam te bereiken.

iPR kan op sommige browsers automatisch de pagina doen herladen. Bijvoorbeeld command [0000 ipr 30] zal de pagina om de 30 seconden vernieuwen. De parameterwaarden worden weergegeven in de rechter benedenhoek naast "Reload" die standaard op 0 (nul) is. Programmeer deze niet te laag, met een minimum van ongeveer 10.
Indien er geen verbinding wordt gemaakt, is een lege pagina ook het resultaat van de reloadfunctie! Gebruik dan uw browser terug-knop om terug te keren naar de laatst weergegeven pagina en verhoog de waarde van de reload parameter IPR. Toch kan dit het best op 0 (nul) worden gelaten tot gewend is aan de soms onverwachte reacties van de browser, controller en internet. Handel kalm en klik niet te snel en herhaaldelijk op de reload- of send-knop, omdat het internet en vooral de controller enige tijd nodig hebben om commando's uit te voeren (dit dus ook met GSM-verkeer).

iPB is de "baudrate" parameter en stelt de communicatiesnelheden tussen de  microcomputer van de controller en de internet IP-module in. IPB 47 (9600B/s) zal worden geconfigureerd voor een langzame internetverbinding. De tweede [Pw IPB 7] (57K6) is de standaard instelling en is te gebruiken voor gewone ADSL-aansluitingen. Tenslotte [Pw IPB 3] (115K2) (kan worden gebruikt voor LAN), maar geeft alleen goede resultaten op zeer snelle internetverbindingen.
In alle drie de gevallen zullen wij eerst met ezManager de (M53 of andere) Ip module via LAN lokaal configureren. Bij tabblad " Serial Port / Baudrate " en daarna parameter iPB via SMS of het PC programma. Zorg ervoor dat in ieder geval dat de SMS-modus of de PC-modus werkt om configuraties die onbedoeld worden veranderd te kunnen herstellen.

Klein verschil: Proberen te verbinden met een foute IP: poort zal "site not found" aangeven en met de juiste IP: poort, maar foute paginanaam "verbinding reset" aangeven.
De UTP, RJ45, of netwerkkabel genopemd, dient te worden aangesloten op de controller RJ45-connector die automatisch zowel gemarkeerde als crossover of patch of een rechte kabel accepteert en detecteert  .
De LED's van de RJ45-connector vertellen over de staat van verbinding met de router en geeft een actieve verbinding aan . Continu groen en geel intermitterend knipperen betekent dat deze is ingelogd/geregistreerd op de router. Beide LEDs, groen en geel continu brandend betekent dat de verbinding actief is. Koppel de kabel los en sluit na een paar seconden weer aan. Observeer de LED's, die ook de offline-staat aangeven...

De webinterface geeft bijna alles zichtbaar op één scherm in één keer en het passeren van de muis door een veld laat nog meer info's zien via de tooltips. Toch zal wat oefening nodig om te wennen aan alle getoonde informatie. Makkelijk genoeg is dat de opdrachtregel precies dezelfde syntax als de SMS of PC opdrachten accepteert.
Zoals hierboven gezien, drukken op "Reload 0" vereist de juiste definitie van de parameters iCA en eventueel IPN. Knop [Send], zelfs met een lege opdrachtregel, zal de adresbalk van uw browser gebruiken.
Als de PMC is aangesloten, worden de metingen bijgewerkt na de pagina te hebben geladen met de "Reload" en niet door de opdracht [Send], tenzij natuurlijk de command juist Se, Sx of Si was. De PMC is zichtbaar op het scherm met parameter ACM >0 (1 tot 3) en de i/o indien ACi >0. Zie voor meer over de Power Meter Controller de "expert functies".

Internet en PC seriële modus kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt op de GXL88. Om de PC-modus commando's te hervatten zal de internet modus verlaten moeten worden door de command [0000 i off] te verzenden vanaf het internet of SMS naar de controller.
Pas op dat na I Off geen opdracht meer via internet verzonden kan worden!

De [0000 i on] command verzonden per SMS of PC herstelt de internet-modus. Zorg dat de controller nog te bereiken is via SMS om onverwachte situaties te kunnen herstellen, vooral wanneer de manipulaties op afstand worden gedaan van veraf.

De controller aan de router aansluiten laat deze laatste automatisch een IP-adres toewijzen aan de internet-module (DHCP). Het op de router toegewezen IP-adres en de daar door u te configureren PORT*, hier bv: 1425, moet ook in de internetmodule worden toegewezen via ezManager om in staat te zijn om lokaal(LAN) toegang te krijgen tot de controller met LANipAddress/PORT/PAGE_NAME.
Om toegang van buitenaf via internet WEBipAddress/PORT/page_name contact met de controller te krijgen, zal in de router een zogenaamde "Port Forwarding" moeten worden geconfigureerd zodat hij weet waar te verbinden op de LAN. Dezelfde port moet zowel in de router-configuratie met de router webinterface geconfigureerd worden als in de internet module via ez-manager.

Alleen indien gebruikt, kan de optionele small Internet module (24x20mm) op zijn plaats in de controller worden ingeplugd. Wees zeer voorzichtig (stroom uit) en let op de witte stip op de linker bovenkant van de module en ook op die op de controller board.
Als het internet nooit wordt gebruikt, maar alleen SMS of PC seriëel, kunt u de internetmodule werwijderen om stroom (en daarmee ook de interne temperatuur van de controller) te beperken... Deze module is niet vereist als er geen LAN of Internet ooit zal worden aangesloten. Zet ook de internet-parameter op Uit via command [0000 i off] naar de GXL88. Observeer beide LED's op de UTP RJ45 connector die de werking en staat van de verbinding toont.

# Een nieuwe functie werd toegevoegd vanaf versie V2-17
vanwege onduidelijke gevallen van internetverbindingen, die geen correcte grafische weergave van de controller kunnen terug sturen (zoals op schepen met internet via satelliet). Deze maakt het mogelijk om direct gebruik te maken van de adresbalk om de commando's in te voeren, zoals u via SMS gewend bent: http://WEBipAdresse/PORT/-Code (cmd).
Concreet en als bijvoorbeeld: http://53.123.244.50:1425/-0000 ss van uw browser naar de controller zal een extended-status bericht (ook style SMS) direct op het scherm tonen, maar dan via internet...
Dus het schrijven van commando ip/port/-0000 R2 22 i in de adresbalk schakelt Relais 1 voor 22 sec en stuurt menu-info i terug. Dit op het scherm zelf via internet, onafhankelijk van de sim-modus. Alle commando's zijn toegestaan en een sim is niet nodig als de internetverbinding stabiel is. Grafische en/of tekstuele representaties kunnen ook samen worden gebruikt.
Het -teken gevolgd door het paswoord en één of meer commands worden geschreven na de laatste slash /.
Pas op dat de internetmodus niet uitgeschakeld wordt in SIM mode 0 (of zonder werkende SIM) of anders zal de controller alleen nog bereikbaar zijn met de PC-kabel via de seriële aansluiting. Deze kabel is normaal gesproken niet nodig, maar is los te bestellen bij ons.
Hoe dan ook, de internet modes of PC en GSM zijn allemaal compatibel en beide kunnen gelijktijdig werken (dus niet de Internet-modus en PC seriële!). Men kan zelfs wanneer sim-mode 0 wordt gebruikt, de gsm-modem en diens functionaliteit herstarten met het commando "Fg" (zie F?). Gebruikt in het begin de internet mode met een sim in de controller voor meer zekerheid.


Voor alle onderdelen Vn, Tn en Zn, kunnen de uitgangen worden aangestuurd en eventueel kunnen waarschuwingen worden gestuurd op de geconfigureerde JUNCTIES On- en Off-drempelwaarden. Alerts kunnen worden gestuurd op de minimum en maximum (</>), lagere en hogere geconfigureerde alert grensen. De Alerts-grenzen (</>) worden geconfigureerd onder en boven de drempelwaarden die de normale werking van de functie besturen en zullen een alert geven op een niet goed functionerend automatisme of wanneer een storing optreedt...

alerts zijn berichten die worden verzonden wanneer de geprogrammeerde waarden voor <(LOW) en >(HIGH) worden overschreden. Ze zijn opgezet met de functienaam gevolgd door de < en > parameters.
Dus voor V1 bijvoorbeeld en voor <11 en >14 volt dient u command [0000 V1 11 14] te gebruiken. Hetzelfde geldt voor Vn, Tn en Zn , die alle Alerts kunnen sturen. Een ontvangen Alert
SMS begint met a)

Waarschuwingsberichten worden eventueel verzonden door de JUNCTIES, die vrijwel elke ingang automatisch kunnen schakelen en dus zo eventueel er voor waarschuwen. Het bericht zal worden gestuurd naar de gekozen nummers N1 tot N35. Een ontvangen Waarschuwing-SMS zal beginnen met w)
Merk hier op dat de GXL88 controller zeer flexibel zowel een waarschuwings- als een alertbericht voor dezelfde gebeurtenis kan sturen. Dit wanneer gewenst op dezelfde of verschillende gemeten en geprogrammeerde waarden.

Alarm De Alarmfunctie, wanneer geactiveerd met A On of A O+ of door de eventueel aangesloten switch "button" zal een alarm-SMS-bericht
 sturen wanneer nodig. Alarmmeldingen beginnen met 
!ALARM!

Dus (en niet te verwarren tijdens controller setup) naast de status-, info- en configuratieberichten die hun op verzoek
worden terugontvangen, kunnen we drie soorten berichten van de controller krijgen: waarschuwingen, alerts en alarm.

Oftewel, voor duidelijkheid: een w)aarschuwing, wordt veroorzaakt door de waarden geprogrammeerd in velden {Jon} en {JOFF} van een junctie en een a)lert wordt verzonden op de mini-maximun van de functie...

Ga SVP verder met de speciale functies in volgorde van functionaliteit hieronder of ga terug naar de basisfuncties boven.

J    Junctions.  Ji1 to Ji8  /  L0,1,2,3  /  JV1,2,3,S  /  JT1,2  /  JZ1,Z2 and Z3            

The "Junction" functions give you the possibility to link any input(s) or any event (Voltage, Temperature, Level changes and others) to any one or more output(s). These Junctions, soft but physical, add the "extended" functionality and flexibility of the GXL88 controller.
The most simple one for example, can switch an output relais On, Off or for a time lapse, depending on an Ain and/or a Ln input change, and others can force one or more output actions and optionally send a warning at programmables Vn, Tn, Zn threshold or edges values.

[Pw J?] returns an SMS that shortly explains the principles, [Pw JL] lists the active Junctions parameters, [Pw Js] lists the junction input delays for Ji1 to JL3 that uses seconds, and [Pw Jm] the unlock parameter for JV1 to JZ3 that use minutes
. [Pw JnnFx] forces execution!

A basic Junction has 5 fields:  [{Jnn} {JON} {JOFF} {JR} {JN}]

{Jnn}   The name of the junction Ji5, JV1, JL3, JT1, JZ2,,,
{JON}   Says what to do with {JR} if {JON} goes to level 1, On or Low
{JOFF}  What to do with {JR} if {JOFF} goes to level 0, OFF or High
{JR}    The Relais R1 to R8 to be eventually switched ON or OFF
{JN}    To which number (1 to 35) send the optional w)arning

We speak of 1/0 for inputs Ai1 to Ai8, On/Off for inputs L0, L1, L2, L3
and LOW and HIGH for the inputs from V1,2,3,s, T1,2 and Z1,2,3.


[Pw JL] lists active Junction parameters (values are examples).

J On/Off R N        {JON} {JOFF} {JR} {JN}
i1 0 0 1 3          Input Ai1, R1 Off on any change warning to N3
i7 0 0 0 1          Only Warning to N1 when Ai7 changes level
L2 -1 1 1 0         No R1 change when L2 On; R1 ON when L2 to Off
V1 11.0 13.0 4 5    R4 On If BATT <11, Off If >13, Warning to N5
VS 1 1 0 4          Grid ADAPTOR, warning to N4, no switching R=0
T1 19.0 21.4 3 0    Temp. R3 On If <19, Off If >21.4, no Warning
T2 3.0 38.0 3 1     Temperature Warning if below 3° and above 38°
Z1 5.0% 95.0% 4 33  Tank Level R4 On <5%, Off >95%, Warning to N33
Pw JLL              Only active listed, use JLL if more to list!

Jn s s R N          [Pw JLL] starts the listing SMS from J10=JL1
L2 -1 1 1 0         From Ai1 to L3 {-1}=No R change. 1 is just ON
V1 11.0 13.0 5 0    Only R5 switches on treshold, no Warning if 0
T1 29.0 22.0 3 0    {Inverted} keep cool with R3, No Warning!
T2 -15.0 -10.0 3 0  Relais R3 On if <-15 and Off when >-10, no w)
Z1 5.0% 95.0% 14 0  R4 OFF if <5%, ON >95%. R=Not R if offset 10!
Z2 45.0% 66.0% 12 0 R2 OFF if <45%, ON >66%. R12 = R2 inverted
Z3 3.3 99.9 0 0     No switching no warnings, values are idles

Ji1-Ji8. As an example, the junction command [Pw Ji3 1 0 4 2] to the controller will set the output relay R4 On when the level of input Ai3 rises from Low GND to High level, it will stop it when passing High to Low again, and in both cases it will send an SMS warning to the number programmed at N2  in the number list. See Js below if a delay is needed before Ai3 changes trigger the junction.
If the alarm function is active (
when A On or O+) on Ai1 to Ai8 inputs and an !ALARM! message is not wanted together with an input junction, simply reset the input delay to zero. So here [Pw A3 0] disables the alarm for Ai3, but leaves junction Ai3 active.

[Pw Ji3 600 0 4 0] makes set R4 On for 10 mn for Ai3 to High and stops when Ai3 go Low again. No SMS
[Pw Ji3 0 10 2 0] makes reset R2 to OFF when Ai3 goes to High and sets it On for 10 sec if low. No SMS
[Pw Ji8 -1 -1 4 10 Ji8s 0 180 N10 <NumberAtN10] will only make send a warning to number N10 in list when input Ai8 goes to Low level for 3nm minimum.
R4 will not be switched because for the first 12 junctions from Ji1 to JL3, -1 specifies no output change!

Another example to try. If we configure Ji5 and change input Ai5 to an output (with A5 to zero see R?) with command [0000 ji5 1 0 3 0 a5 0 r5 0] any change on R5 will be copied on R3.

From any {Jnn} Ji1 to Ji8 and L0 to L3 fields {JON(input goes from 0 to 1)} and {JOFF(input goes from 1 to 0)} are both capable to switch an output {JR} ON or OFF because of a corresponding {Jnn} input level change.

From Ji1 to JL3, field {JON} says what to do with {JR} when {Jnn} goes from 0 to 1 and to ON for JLn.
From Ji1 to JL3, field {JOFF} says what to do with {JR} when {Jnn} goes from 1 to 0 and to OFF for JLn.
        We can also speak of ON / 1 and OFF / 0 for L0, L1, L2 and L3.

So the two
{JON} and {JOFF} fields will have 1 of the 4 the commutation commands.
        -Switched On if {1} or for a time lapse {On up to 65K5 sec}.
        -Left unchanged when
{-1} and switched Off if field say {0}.

Command [Pw JVS 10.0 11.0 3 17] for example will configure the JVS junction. {R3} will be set ON by power failure and stopped when the line voltage returns, that will give 12V again on VS via the ADAPTOR. Warning is sent in both cases to the number at N17 in the list.
For this, the output of the delivered adaptor 240VAC to 12VDC will be connected at VS / ADAPTOR input ( 29+ ) and ( 30- ) and plugged in the main grid power.

Junctions Ji1 to JL3 also have configurable input delays for both 1/ON or 0/OFF level changes.
So as an example, we want to wait 30 seconds before turning on a generator running via R3 in the event of a grid power failure (off) and wait 2 minutes before stop after the grid wall power is restored (On). We will use L1 input connected with 12V positive at (35) and negative at any GND common connection and junction JL1. Vs already having ADAPTOR connected could do exactly same with junction JVS.
We configure separatly or all at once the delays, junction, stop JVS and write number if a warning is wanted:
[Pw JL1S 120 30 JL1 0 1 3 8 JVS 10.0 11.0 0 0 N8 YourMobileNumber] with, as always, 1 space character to  separate all the command fields.

JS  INPUT DELAYS are programmed in seconds            

[Pw JS] shows delays for junctions Ai1 to Ai8 and JL0 to JL3.

0-1 1-0      Level change at input (0 to 1) (1 to 0) 
i1 5 0       INPUT Delay de 5 sec for 0 to 1.
i2 0 180     3mn before execution of Ji2 when 1 to 0.
i3 0 0       0 0 no Input delay...
i4 240 60    Ji4, 4mn for Low to High, 1mn High To Low
i5 0 0      
i6 0 0       (0 to 1) and (1 to 0) for Ji1 to Ji8
i7 0 0       also(Off to ON) (On to Off) for L0 to L3
i8 0 0             
L0 0 0       Internal, reserved for now
L1 120 30    120s when to ON and 30s for L1 to Off
L2 180 0     Wait 3mn before JL2 execute when L2 OFF to ON
L3 0 100     0= no delay. 100s before execute L3 On to OFF
Pw JnnS S S  JnnS use SECONDS 0 to 250!

For example, command
[Pw JL1 -1 3600 1 10 JL1S 0 40] could set up a junction between L1 input and R1 that will activate the relay for an hour and send a warning to N10 in the number list, when the voltage disappears from the input L1 for at least 40s .

While (as seen above), the fields {JON} and {JOFF} of Ji1 to Ji8 and L0 to L3 indicate what to do with outputs when Jnn simply changes level 0/1 or ON/OFF, for JV1 to JVS,  JT1 / 2 and JZ1 to JZ3 they will indicate the threshold or edges value at which the output will be switched.
Therefore from JV1 to JZ3 , Junction fields:
{JON} is the LOW threshold value who will command the output {JR} ON
{JOFF} the HIGH threshold value above which {JR} will be switched OFF

So, in a JV1 to Z3 junction, an Output {JR} can switch ON when the input becomes LOWER than {JON} and switch OFF when becoming HIGHER than {JOFF}, both programmed threshold or edge parameters.
Like above, none of the fields are mandatory. Furthermore and as shown below, the threshold values for
{JON} and {JOFF} can simply be inverted as well as the {JR} cycle. From JV1 to JZ3 and Unlock timing, that will reforce the junction, can be setup.

[Pw JV1 11.6 14.1 3 0] as example enables a Junction between the voltmeter V1 BATT (31) and output R3. So when the battery voltage becomes lower than 11.6 Volt, output {R3} is switched ON and above 14.1 Volt it is switched OFF.
This junction can give a simple but effective charge control on the outputs {Rn} , which are all equipped with a relay of 10 Ampères.
No warning is needed, so {JN} is left at zero value or else, {JN} will point to the number position of the list where to send the warning...

(Password {JT1} {LOW_Temperature} {HIGH_Temperature} {JR} {JN}
This can setup a heater junction between the (delivered) Thermometer sensors T1 and an output {JR}. This gives a simple thermostatic control on T1(39) and/or T2(47) no warning will be needed, but the function Tn < > can be set to gives anomalies alert (see T?}...
Thus, here as an example the command:
[Pw Jt1 18.5 20.5 3 0 T1 15.5 23.3]

[Pw JZ1 5 95 0 11] Can make send a warning at N11 if lower than 5% and higher than 95% level (no JR).
[Pw JZ2 10 90 2 0] Can start a pump on R2 below 5%, fill the tank to 90% and stop (no warning JN=0).
[Pw JZ3 5 95 12 18] Can make switch a pump to empty the tank when above 95% and send a warning to the number at N18. R2 will stop the pump when the level comes below 5%. Note here that the field {JR} has an offset 10 so that the commutation cycle is inverted.

[Pw JT2 32 22 4 0] R4 ON above 32°C and stop below 22°C. This could be used for some cooling device which is the opposite to the T1 heater junction just above. So {JON} and {JOFF} can also be inverted!
[Pw JZ3 45 70 0 25] There is no switching when {JR}=0), only a warning for above 70% because N25 is ">NUMBER". As seen before at N? , when a number is preceded by < or > it will only send for an Off/0/Low or On/1/High event.

[0000 JV2 47 56 2 0 V2 46 58] configures a junction between input V2 and output R2. If the voltage V2 decreases below the setting of {JON} (47V) at input V2 (33), R2 is then switched to ON and on the other hand it will be swiched OFF when the voltage at the input increases above the setting of {JOFF} ( 56V). No warning is needed here when just switching a charger On and Off.
If the charger does not work well (or that othetors also order  switch R2) and that the voltage drops < 46V or rises > 58V, an Alert will be sent to N1 (and to a second number depending on parameter V1N) by the V1 < > fonction. This gives a good control of the charger and the output...

A Junction Warning SMS message will look like:

w) Z1/GL(43)      Shows Z1 alias, here GL for Gauge Level
HIGH = 80.1       w) for warning. Actual measured value
Ai: 11111101      This line only when i1 to i8 junction
JUNCTION JZ1      Specifies JUNCTION not a)lert or !Alarm!
10.0 80.0 2 0*    Actual jz1 junction settings. (*see below)
SH110 OIL Probe   Name of the FUNCTION (not the alias)
JnnS 10 20        Optional sec. junction delay if i1 to L3
JZ1M 1            Optional Mn junction delay if V1 to Z3
R2(on)=OFF        Output R's previous state and now switched
for: 5s           For how long, if timing value, when I1 to L3
Use Pw s, J?, JL  Suggests commands related to Junction
07:10 Amsterdam   Controller time at warning and name/location

Or for junction Ji4 for example:

w) PORTE d'ENTREE   A/i4(24) =1    Ai: 11111101   JUNCTION Ji4
0 0 0 1             Ji4S 5 5       R0(off)=OFF    etc...

Or for Junction JVS Voltage Supply at ADAPTOR:

w) VS/adap(29)      LOW = 6.8      JUNCTION JVS   7.5 11.5 2 1
WAS GXL83x AC       JVSM 0         R2(off)=ON     etc...

Junction field {JR} can first make switch an output and field {JN} vectors/points to the position where to find the number to send the optional w)arning (see N?). But when a command and not a number is written there, a following local command can be executed.
So
if the above example says 24 and not 0* at {JN} and we programme N24 with [Pw N24 =R4 180 s+31],  junction JZ1 will first switch R2 OFF(bcs >80%), R4 for 180 seconds (cmd at N24) and finally make send a status ss to number N1 after 31 seconds. So one trigger can switch more than one output.


JM  Unlock timing can be setup for junction JV1  to JZ3.          

Unlock timing is programmed in minutes and is accounted for both {Low} and {High} Input level event. Unlock timing can force a junction to trigger again and again after 0 to 250 minutes if the previous junction action did not change anything and when the Low-High threshold values are still outside de programmed working window, which is of course between de {Low} and {High} thresholds. When left unused (JnnM 0), the junction normally executes once passing the programmed triggering level values (threshold) {Low} and/or {High}.
So in case we want  to
switch a pump that begins to fill a tank at 5%, stops it at 95% level and receive a warning on N18 when doing so, we will program a junction with [Pw JZn 5 95 3 18 JZnM 10 N18 NumberToWarn] where n is Z1, 2 or 3 and 10 is the wanted Unlock delay written in minutes.

The above JZnM settings will reforce the JZn Junction each following 10 minutes. Try to start the pump again and warn N18 again ONLY if the level is still below 5% AND that there is a real R3 switching (because R3 was switched off for whatever reason).
On the contrary, if the tank is still above 95%, R3 will be checked again every 10 mn and the junction will do nothing if R3 is OFF. If not, R3 will be switched Off and a
warning will be sent again.
For even more security we could also setup the Zn < > function outside the junction edges like 4% and 96% and get an Alert message when the level exceeds these alert limits. To setup an Alert, use [Pw Zn 4 96] as an example.
Remember that junctions send warnings and < > functions send Alerts,


[Pw Jm] lists the junction Unlock delays for JV1 to JZ3.

nn Mm        Name / Minutes. Same delay for {JON} and {JOFF}
V1 0         Unlock delay for JV1 (31)+ Batt 12V
V2 5         For JV2(33)± voltmeter to ±90V Direct current!
V3 0         For JV3(37)+ (Second batterie input? or L3)
VS 0         For JVS. Adaptor 240/12Vdv at (29)+ and (30)-
T1 5         Unlock delay for JT1 at (39)T (signal)
Z1 10        Unlock delay for JZ1 (gauge / Thermo / Volt etc)
Z2 0         Unlock delay for JZ2 (gauge / Thermo / Volt etc)
Z3 1         for JZ3 (gauge / Thermo etc).. See also Z?
JnnM MMM     JnnM USE MINUTES 0 to 250!

The use of the PC program or, even better, via LAN will make a simulation + evaluation of several combinations much easier.

Added Options for junctions switching.          

Two software junctions J21 and J22 were added to the Junctions 1(Ji1) to 20(JZ3). Any of the 20 first junctions can have the {JN} field offset by a value of 100, so that they do not vector anymore to the number list, but to another junction. Any junction having field {JN} at 121 or 122 will point to these software junctions J21 and J22 that are not connected to an output like the others...
These two junctions, J20 and J21 are configurable just the same way as the 12 first ones and can have {JON} and {JOFF} at  -1 for no  change, 0 for OFF, 1 for ON and SEC for seconds Timing, both fields telling what to do with field {JR}.

Any junction trigger can make execute another junction by simply jumping to it when the {JN} vector is in range of 101 to 122 and so also to an used or unused one (command JL will show which junctions are active)!
A repetitive action as when a junction points to itself will escape after 5 times. To make it easy, please try the basic one step Junctions at first...

 In this example we configure JLn where n can be 0 to 3 with a 12V ADAPTOR connected to it.

[Pw jlns 0 60]      Waits 1mn delay for input ON to Off
[Pw jLn 0 1 2 121]  R2 OFF if Ln On, ON if Ln to Off. Next J21
[Pw j21 -1 30 4 18] Next: R4 ON 30s when Ln to Off, Warn N18

Fields {JON} and {JOFF} to -1 always discard any action on {JR}and thus, as here above, if Ln goes from Off to ON {JON} will keep R4 as it was. To make it also switch when Ln goes from Off to ON just fill in field {JON}else than -1. The junction warning is sent by last {JN} if not 0.

************************************************************************************************
Un champs {JON} ou {JOFF} à -1 annule toute action sur {JR} et que donc ici, Ln à ON laissera R4 inchangé. Pour également avoir une action sur {JR} quand Ln passe de Off à On, remplir le champ {JON} différent de -1. L'avertissement est envoyé par la dernière jonction si {JN} n'est pas 0.

Donc l'exemple suivant:
[0000 Jv1 11 13 2 121 j21 600 -1 1 122 J22 0 0 3 1 jl]

Fera enclencher R2 quand la tension à l'entrée B1/V1(31) descendra au dessous de 11 Volt, mettre R1 en marche pour 10mn et eteindra R3 au cas ou il serait enclenché.
R2 s'arrête si V1 monte à plus de 13 volt R1 n'est pas changé (à cause du -1) et R3 s'éteindra au cas ou il était enclenché.
Notez que l'action de passer à 13 Volt débloque la limite basse de jV1 qui pourra de fait à nouveau fonctionner.
************************************************************************************************

JnnF1 JnnF0   Force/test the junction execution.           

To control the configuration performed on the junction, it is possible to force their execution by simulating a change. We first take the most simple junction example and configure the junction Ji4 with [0000 Ji4 0 0 0 1] so to get a warning to N1 for any input change 0 or 1 of Ai4. Now we can force execution by simulating 0 level on Ai4 with command [0000 Ji4F0] or level 1 with [0000 Ji4F1].
For Ji1 to Ji8 the simulation works both directions 0 or 1 independently of the input level or its corresponding Js delay. For the other, the junction condition needs to be true and the junction should have already worked.

So for [Pw Ji2 0 1 2 1], command [Pw Ji2F0] simulates a low level 0/GND at Ai2 input and so forces junction Ji2 to switch R2 On. When not, it is already On of course. On the contrary, command [Pw Ji2F1] will force junction Ji2 to stop relay R2, because fields {JON } = 0 which means Off or 0.
So here again clearly, 1 at the input activates the field {JON} and 0 activates the field {JOFF} of the junction function.

For JV1 to JZ3, JnnF1 activates field {JON} and JnnF0 activates field {JOFF}. To simulate the junction VS, the voltmeter at box input (29)+ (30)-, send JVSF1 or JVSF0. If, of course, the junction has already been configured as for example like [JVS 9.9 11.1 0 1].K   Interval timing on Rn.    [Pw I?] gives the details.          
 
One of the four relay Rn outputs can be used as a flashing, Klignoteur in Flemish and Dutch (the GXLxx were designed in The Netherlands).  One of the
4 Ai5 to AI8 inputs can also be used when the input is configured as an output. See therefore at menu R.

[Pw K3 40 3600] turns on the R3 output for 40 seconds , stops , waits 3600 (1H) and restarts again for 40s and so on, until the [Pw K0 0 0] command which resets the function to idles state or another R or timing value like
[Pw K4 40 3600].
Note that when the klignoteur is running, a status will show the remaining time ON and remaining time Off next to the corresponding output. The cycle starts with putting the relay to On. Do not choose too short flashing time in order to spare the mechanical relay output!

The maximum delay of kr On or Off can be up to 65k6s maximum, where 65500 seconds will make a time laps > to 18H. If the function k is used on one of the 4 inputs AI5 to Ai8 configured as an output, the On/Off time can be reduced to a minimum of 1 second.

 Take the case of input Ai5 transformed into R5 output as seen in R?. So the entry delay is set to 0 by sending the [Pw A5 0 K5 4 8]. This would make the output R5 4 seconds On  (level 1) and 8 seconds OFF (level 0).
As a test, a
10 mm "low power" LED (we can provide the LED for free) can be connected directly to AI5 and GND connections on the right. Then send the command [Pw A5 0 K5 1 1] to have one sec On and one sec Off. If the LED does not flash, just exchange the two connections on Ai5 and GND.M  Monitor audio   [Pw M?] explains the function.          

De interne microfoon is op positie (52) in de controller kast (niet druken of draaden binnen duwen daar!). De mikrofoon kan automatisch worden geactiveerd tijdens een alarm zodat de direct omgeving van de controller is af te luisteren op afstande via een vaste of mobiel telefoon. Zie ook op N ** voor meer informatie.

De MIC-functie kan ook worden ingesteld voor auto answer, zodat de controller op een normaal telefoon opgoep aantword.
Voorbeeld: stuur eerste [Pw M2 s] om de controller automatisch een oproep te laten  beantwoorden naar twee keer ringkelen (de s, optioneel, laat een statusberichten terug kommen met M2 i.p.v. M0 zichtbaar in de status). Daarna roep u de controller SIM-kaart nummer als een normale telefoon met een mobiel of vaste toestel.

De waarden van M zijn geldig van 1 tot 5 maar better 2 of 3 kiezen. Hang op om het gesprek te beëindigen of annuleer de functie door [Pw M0] of [Pw M9] te sturen. De MIC zal zichzelf uitschakelen op de vole uur zo op MM =  59+ 1 van HH:MM. [Pw s] of  [Pw m] zaal de werkelijke en aktueel configuratie tonen.

M ingesteld op 9, [Pw M9] Maakt de controller een Status Message terugsturen  wanneer hij word gebeld op zijn SIM nummer. De bericht is verzonden naar het eerste nummer in de lijst op N1 na twee ringen en de oproep kan worden beëindigd als de derde ring wordt gehoord.

Bericht
[0000 !NummerTeBellen] aan de controller sturen zal het dit "NumberToBeCalled" draaien met open mikro waar men zal kunnen luisteren. Gewoon ophangen, een tijdje of MM 59+1 wachten beindeert de oproep. [0000 !N8] maak de nummer op positie N8 in de nunner lijst draaien. (Zie bij!)
The internal microphone at position (52) of the controller box (do not push anything in there!) can automatically be activated during an alarm so that the controller can make a voice (any fixed or mobile) phone call by itself to the outside. The MIC function can also be setup for auto answer, so that the controller replies on normal phone call. Review also N at ** for more infos.

For example, first send the [Pw M2 s] to make the controller auto answer a call (the s, optional, will return a status message and should be visible as M2 in the status
). After that, dial the controller's SIM card number like a normal phone and you will be able to hear around after 2 rings.
Values of M ​​are valid from 1 to 5, but rather choose 2 or 3. Hang up to end the call, recall or clear the function by [Pw M0] [Pw M9]. The MIC will deactivate itself at HH:59 +1 (so each new hours). [Pw s] or [Pw m] will show the actual configuration.

M set to 9, [Pw M9], makes the controller send back a Status short message when called. This message is sent to the first number in the list (position N1) after two rings. To get  the status message, when M9, just normally (voice) call the controller SIM number. The call can be terminated when the third ring is heard.

A call request to the controller is also possible by command ! and so if we send [0000 !NumberToBeCalled], the controller will then dial the "NumberToBeCalled" and so make a phone call to any phone with open mic. Just hang up to complete or the controller will do so itself after a certain time. [0000 !N8] could do the same with the number at position N8 in the list. (see at !)T   Temperature alert and setup for T1 and T2.     list

The thermometer function can automatically send an alert when the temperature falls below or above the programmed edges < and >. These edges, thresholds or limits, as we prefere to call them, are programmed by the command [Pw T1 2.2 37.5] for example. The alert will be sent by default to N1 (changeable), but a second alert number could be programmed by [Pw T1N 13] for example, which makes send the alert to the number written at position N13 in the list of numbers.
As seen at J, we use function JTn when an Output needs to be switched if the temperature exceeds programmed thresholds.  So Junction JT1 kan worden ingesteld op een automatische en eenvoudige verwarmingscontrole te realiseren zonder temperatuurswaarschuwing met behulp van de T1 thermometer, (zie JT). 

De thermometerfunctie kan u automatisch een waarschuwing sturen bij het overschrijden van lagere of hogere geprogrammeerde grenswaarden. Om de controller automatisch een waarschuwing laten sturen als de temperatuur onder 18,4 of boven 21,8 graden Celsius komt, stuur commando [Pw T 18.4 21.8] naar de controller.
Een SMS wordt gestuurd naar het eerste nummer in de lijst. Een nieuwe waarschuwing zal opnieuw worden verzonden als de temperatuur wederom binnen het bereik <T> komt en opnieuw de grenswaarde T < of > overschrijdt. Geen overeenkomstige Temperatuurwaarschuwing worden verzonden indien een of beide grenzen op 0 geprogrammeerd zijn.

A temperature alert will look like:

a) T1 Temp(39)!
     Who is giving the alert. Box position (39)
HIGH = 37.6         Problem! Temperature should never be so HIGH
LOW limit: 2.2      Programmed inferior Temperature edge <
HIGH limit: 37.5    Programmed superior Temperature edge >
T1o 0 T1N 13        T1 offset and possible second aLERT number
Not from: JT1       Specifies NOT Junction JT1 w) BUT alert a)
0 0 0 0             Eventual JT1 Junction Configuration
Thermometer 1       The name of the Function T1. See at e?
Pw s, T? J?         Recommended cmds if message not obvious
10:36 Name/Loc
      Controller time at alert + Name/location
                    Junction and Function; not to be confused!

T1 is the 0-95 degrees delivered thermometer connected to GND (38), Signal (39)T and +5volt positive at (40) or simply plug in at same connections without mistake SVP. The same temperature sensor can also be connected to the position T2 / Z3 of the box when Z3 is configured to read a thermometer type 5 (see Z3 Type at menu Z).

T2 is the optional
-40 +125° (degrees Celcius) digital sensor (or same as T1 0-95° thermometer) that can be connected at T2/Z3.
Due to the fact that input Z1, Z2 and Z3 can be configurred to receive differents kind of sensors, Up to 4 thermometers can be connected together to the GXL88. Z1 and Z2 can then be renamed to T3 and T4 and Z3 as T2 (see command [
Pw e]).
When T1 to T4 can be connected to long wires, GXL88 also have and internal T0 thermometer sensor that give the controller inside temperature at G menu when using command [
Pw g].
Use command T2+ to make list the optional T2 in the status and Tn- to remove it from the status listing.

Cmd [Pw T] shows the temperature functions T1/2 infos.

Pw Tn L H         The way to setup the function  T1 < >
T1 20.1 2.2 37.5  Actual T1 temperature, < inferior and > superior
T2 4.4 -0.5 7.0   Actual T2 temperature, < inferior and > superior
<T> SMS N1        alert to N1 if < (inferior) or > (superior)
T1o -0.1 N 13     T1 offset and second alert number (N1 to N35)
T2o 0 N 0         T2 offset and second alert number (N1 to N35)
Pw Tno (o)        [Code Tno -0.1] the way to program T1/2 offset
Pw TnN (N)        [Code T1N 13] the way to program second alert
See; JTn Tn-/+    JT1+JT2 Output+alert. Added/Removed to/from status
T1+ T2-           [Pw T1+] or [Pw T2-] to/from status
</>=0 No SMS!     No alert if any < or > = zer0

Sensor T1 gives 10mV/degrees centigrade and is supplied with 5V/regulated by the controller output at box terminal (40). It is preferred to use a shielded wire when the sensor is deported with more then 3 meters cable. In all cases, the cables of the Vn, Tn and Zn probes must always be as far as possible from other wires that can induce a parasitic current such as antenna and 220/380 voltage especially when high current flows.
Depending installation type and situations, it is not always necessary to commun connect GND shielding to earth ground. In case of trouble and because grounding to earth implicates many complex factors, an electrician should better be asked to discuss the
matter.

De standaard geleverde thermometer sensor leest 0 tot 80 graden Celsius. De optionele sensor kan lezen van -40 ° tot 80 °.
Deze standaard sensor dient te worden aangesloten op de controller-top op terminal (38), (39) en (40). Voor de optionele bedrade sensor (de standaard sensor kan ook zorgvuldig worden bedraad), sluit de drie geleiderdraden met Brown op (46), Wit op (47) en Groen aan op Klem (48) en dit ZONDER vergissing!.
Noteer hier dat de GXL88 nog meer themometers kan lezen op de ingangen Z1 en Z2.

De temperatuursensoren kunnen worden gecompenseerd met een negatieve of positieve offset-waarde (standaard op nul omdat ze al redelijk precies zijn). Dus als men denkt dat de sensor T1 0,6° te laag
toont, stuur command [Pw t1o 0,6]. Als 1,4° te hoog (mogelijk omdat direct boven de controller ingestoken), gebruik command [Pw T1o -1,4]. Offsets worden ook getoond in de SMS teruggekregen na command [Pw T?] naar de controller.

Testing the thermometer function: At 10mV/1° and for 18° one will measure 0.010 x 18 = 0.180V or 180mV. The measurement will be made ​​with a digital voltmeter between the terminals of the controller (38)- and (39)T. Send then [Code T] to the controller which then have to indicate 18° ± the offset. The offset T1o will be used to calibrate or scale T1 Up/Down, but will normally remain to zer0.

Easy electrical test and control of the temperature sensor. Connect a 4.5V battery with Negative (-) to the left pin and + 4.5V to the right + pin of the thermometer probe or sensor. Then measure the voltage between the left pin (-) and the signal (39)T at the middle. The measurement reading must match 10mV by degrees Celcius if the thermometer is in good condition. And so 22° should give 220mV...
Always be careful with the connections, if a doubt remains reread the manual or ask a technician before burning some things!
If the controller is powered by a battery (31)+ (32)- and/or by (34)- (37)+ by a second battery, and/or via a grid ADAPTOR at (29)+ the voltage should not go below 8 volts to ensure correct temperature
measurement.

And finally a simple example of T1 configuration: Already Insert the probe at (38) (39) (40) from the right side! Then program the thresholds T1, N1 T1N by sending [0000 N1 YourNumber T1N (0 to 35) T1 15.5 25 T?] To the controller via SMS, PC or the Web.
Heating
the probe with your finger tips over 25° will alert N1 and eventually the second Alert number at T1N. Note here again that < > Alerts are independent of Junction warnings that could also have been configured.
For T2 conneted to terminals (46)(47)(48) we will send command T2+ or Z3+ to make it visible on the status message S and asign the offset as needed.
If we use the
the -40+95° T6 type thermo probe at Z3/T2 the place, we will send [0000 T2+ T2o -0.2 Z3M 0/6/0 ss]. As a control we will know that Type T6 give about 2.90 volt output a 20° Celcius and that the voltage change with 10mV/K. We connect it with Brown=GND=(46) White=Signal=(47) and Green, 5V supply comming out the controller at terminal (48).
For this probe -40/95°, Type 6 offset 0 is same as using type 5 with offset -290. So use this when the GXL88 firmware version do not support type 6. Type 6 is supported from version 2-17. (Feb 2017 zie menu F?)V      Voltage Alert and setup for V1, V2, V3 and VS            

The voltmeter function can automatically send you an Alert SMS when the voltage falls below or above the programmed edges < and >. As before, these edges, thresholds or limits, could be, for example, programmed by the command [Pw V1 11.2 14.0].

The alert will be sent automatically to N1 by default (changeable) but if necessary, a second alert number can be programmed by [Pw V1N 15] for example. This would make send the second alert to the number written at
position N15 in the list of numbers.
As seen at J, we use function JV1 when an Output(s) needs to be switched when the voltage will exceed programmed edges.

A Voltage Alert Vn < > to your mobile will show:

a) V1 Batt(31)!   Which one is giving the Alert. And box position (31)
HIGH = 14.1       Volt at V1 input! HIGH so Alert
Low limit; 11.2   Programmed LOW voltage edge <
High limit; 14.0  Programmed HIGH voltage edge >
V1o 0 V1N 15      V1 offset and possible second ALERT number
Not from: JV1     Specify
a)lert not Junction w)arning
0 0 0 0           Eventual JV1 Junction Configuration
Battery G-1       The name of the Function V1. See at e?
Pw s, T? J?       Commands to see when message not obvious!
10:36 Name/Loc
    Controller time at Alert + Name/location
         
The V1 voltmeter will reflect the voltage measured at box terminal (31)+ and (32)- negative and is generally where the 12V G1 generator +BATT is connected. V1 will give the condition of the said 12V battery. In a minimal controller configuration, a backup battery can power the controller via the V1 input on the event of ADAPTOR (VS) power failure. 16V maximum to this entry anyways.

The voltmeter V2 will measure an external voltage up to ±80V DC applied to box connector (33). Generally used to measure a battery pack of 24 or 48 volts. If the battery pack is grounded by its positive pole, then connect the -batt at (33). The pole connected to earth must then be connected at (34)  the
point GND of the controller (32) or (30) will do as well. V2 measure negatives AND positive voltage.
V2 also
internally mesure the voltage applied at (11) and (12) for the internal 48/15 converter. So do not connect V2 at (33) if (11) and (12) are connected.

Input V3, also a voltmeter, is shared with L3 entry at connection (37) of the controller case. When the installation has two generators, V3 will be the input for the battery+ G2. In other cases we can supply V3 via a same
12V ADAPTOR as below or with any DC source, making sure not to exceed 16V maximum!

ADAPTOR Input at (29)+ or positive, is also the voltmeter VS (Voltage Supply). This input is normally powered via the network grid power via the delivered 240 to 12Vdc power supply adaptor. But another source of 12V could be fed at Vs at position  (29)+ for positive and (30)- for negative. Maximum 15V to this entry one way or another.

Any of V1, VS and V3 or two of them and also all together will standard feed the controller but not V2 that is only a voltmeter. All GND's are all connected together internally and also need to be connected externally when some device(s) need to be powered with these leads, because no high current must be flowing through the controller GND circuitry, being the measure reference level. See GXL88 supply for details.

Command [Pw v?] will show the voltmeter function infos

Pw V1 L H           Syntax to setup V1 < > edges
V1 12.2 11.2 14.0   Actual Volt, V1 < > edges
V2 53.2 47.0 56.5   Actual Volt, V2 < > edges
V3 12.3 11.1 0      Actual Volt, no Alert for < > at 0
VS 12.0 10.5 11.5   Actuel Volt, < > for VS Alert to N1
<V> SMS N1          Alert to N1 if < or >
V1o -0.2 N 15       Offset. [Pw V1o -0.2 N 15] alert to N15
V2o 0 N 10          Offset. [Pw V2o 0 N 10] and second Alert
V3o 0 N 0           V3/L3. No offset nor second Alert wanted
VSo 0 N 3           Offset = 0 and second Alert to number at N3
Pw Vno o VnN N      ex: [Code Vno 0.2] , [Code VnN 15]

So the 4 voltmeter functions have a minimum < and maximum > configurable threshold at which, when exceeded, an alert will be sent to number pointer by N1 and if wanted to a second number from the list. As above for example V1 to N15.
An Offset o can also be
separately programmed to each voltmeter whether the voltage is deemed inaccurate or if one wants to shift the measurement result ...

Voltmeters V1, V2, V3 and VS can all operate outputs and
send Junction warning messages when corresponding junctions JV1, JV2, JV3 and JVS are configurated as shown in J?.
To configure the Junction JV1 without warning and at the same time a security alert < >, send for example the following command to the controller [Pw JV1 11.8 13.8 3 0 V1 11.2 14.4 V1o 0 V1N 15]. The junction will switch {R3} ON below 11.8V and OFF above
13.8V. If then after that, the voltage still rises or drops outside the edges of V1 < >, an Alert will be given firstly at N1 in list and secondly to the number pointer by N15.
Please note again here the value of alert < is inferior to Junction field {JON} and that value of > is s
uperior to the Junction field  {JOFF}.

As for the other functions, when a voltmeter is not in use, it can be removed from the status message with [Pw Vn-] (n for 1,2,3 or S). It remains in the message V?. We can put it back to the status with command [Pw Vn+].Z1 Z2 Z3 
   Multipurpose sensors inputs. 
          

These inputs accept various types of analog sensors such as pressure sensors , temperature etc. Inputs being separately configurable, a thermometer or an additional pressure sensor is easily added. The analog inputs directly accept a signal of 0-5 volts on the measuring inputs and up to three probes can be connected.
Inputs Z1Z2 and Z3 may be renamed in order to recognize the function, T2, GL, Vt, Th, G3, etc could then be visible at the status message. Unused Zn fuctions will be removed or added from/to the status if Zn- or Zn+.

Below you will find a brief description of the most common probes. However, installation and connection of a pressure sensor probe usually requires some expertise and should best be done by a specialist in the matter. Special sensors for voltage, current, humidity and other are provided on request with their respective documentation.

Pressure sensors type gauge or gage are compensated for atmospheric pressure variation. For the immersible type this is done with a  fine capillary tube passing through the
connection cable. The power source 12/15V is made at the controller (45)+ or another external low power but stabilized source. Generally they have 3 wire connections, 0 = GND, Signal = Zn and supply 12/15V or more. Up to 3 pressure sensors can be connected directly to de GXL88! (Optionally 4 if T1 is not used).
The gauge type pressure sensors are referenced to ambient pressure, the measure gives
thus the absolute pressure -(minus) the atmospheric pressure. So if possible, use the Gauge type that does not require a second atmospheric reference sensor...

For a 0 to 5V full range output signal, 100% of the probe measuring window can be read. For a still usable 0-10V output sensor,
only 50% of the range will be read, because double pressure will be needed to reach the 10V for the maximum range...

Sensor choice is of fist importance (see other equipment from us) and must be related to the height of the tank. The maximum height in cm liquid equals about the scale of the probe for millibar for water and will give the
greatest resolution and consequently more precision*. We do not sell probes, but can recommend a dealer.
Recommended are quality sensors (0-5V analog) that can read the level to 0.2% when well matched to the tank. A type "immersion" IMPRESS SENSOR LTD (UK) or HOLYKELL IMSL (HK) HTP604 and other to be screwed on the
(1/4 inch) piping from SENSOR TECHNICS GmbH in Germany, but there are of course many other...

*Be warned anyway for resellers using a standard measuring diaphragm and adapting the output signal window (here 0-5V) for only half of the scale. The sensor is then only used at half its capacity, reducing strongly the resolution of the probe. So for a 100mBar tank the sensor diaphragm must be designed for 0 to 100mBar.

Absolute pressure sensors such as for example the type SH110 power supplied with 5V by the controller or another source. This type of sensor is not compensated for atmospheric pressure variation and therefore requires a second
reference sensor reading the air pressure, so that the GXL88 after calculation, produces the tank level value. Here also possibly with 5V at 100% full and 0 when about empty. One tank with 2 SH110 or 2 tanks can be  measured on Z1, Z2 and Z3, with two SH110 and one for the reference.
Absolute pressure sensors are referenced to vacum. The datas are equal to the fluid pressure(high) + the atmospheric pressure .

Pressure sensors Type 4-20mA. These probes, temperature and atmospheric pressure compensated will be chosen* so that the maximum level of the tank filled corresponds to about 20mA. The probe can be powered at the controller (45)+ via the internal converter or with an external 15 to 24V power source. Internal corresponding jumpers 1 and/or 2 (next to the middle red/green LED) need to be inserted for 4-20mA probes.  Up to 2 tanks can be measured with 4-20mA probes and one more 0-5/10V at Z3.
Be aware that 4-20mA sensors consume more current than the 20mA, especially with TWO 4-20mA probes. So we have to be sure that
the used/installed internal converter is able to output the TOTAL power of the 2 or 3 probes or an external power supply will be needed. Furthermore, 12V from a battery will likely, but depending of its type, not be enough to feed a 4-20mA pressure probe at full range.

Thermometer
probe Type 5 / T1. Thermometer probes, similar to the standard one T1 0-95° and powered by the controller with 4V to 12V (like the 5V output at (40)+ and (48)+), can be connected to the inputs Z1, Z2 and Z3. Moreover, Z3/T2 accepts direct connections of a standard T1 thermometer probe at (46)- (47)T and (48)+.
Beware of (48)+ which is a +5V output to power temperature or other
sensors. Up to 4 standard thermometers can be connected to the GXL88!

Probes thermometer type 6 and 7. Other thermometer can be connected to the inputs Z1, Z2 and Z3 and be powered via the
controller's power pin (48)+ for 5V or (45)+ for 12V. They are also simply powered by an external power supply, because these thermometers type 4, 5 and 7 are not ratiometric sensors (where the output signal voltage is proportional to the supply voltage).
Z1, Z2 and Z3 multipurpose inputs accept special thermometers type 6 -40 +95° and ±2.5V type 7
Type 6 mesure from
-40 to +95° avec offset ±0. As a control, Type 6 probe show about 2,90 Volt output voltage at 20°. They will be connected with Brown=GNG=(46) , White=Signal=(47) Green=Supply=+5V=(terminal 48) when used at T2/Z3 input.
Probe Type 7 (thermo or else) gives 0 reading at about 2.50V with ±0 offset.

The information from Z1, Z2 and Z3 may be represented directly as digital value of 0 to 1024 points and directly read to the
0V to 5V input or in percentage (%). The three Zn functions can switch outputs and send out warnings when configured as Junctions and also Alert messages with the Zn minimum < and maximum >. Here also, an alert is send to N1 and possibly to a second other number with the [Pw ZnN N] command.

    Functionality of Z1, Z2 and Z3 is separately configurable with parameter (Mode) / (Type) / (Chr).

    The MODE indicates the mode of calculation of the function.
          0 In % decimal xxx.x  0 when < or = to Zn Bottom and > 100 when > Zn Top
          1 In point 0 to 1023 or 0 = 0 volts at the input and 1023 when 5 volts
          2 In points, negative result below Zn Bottom. (Do not confuse Bot/Top with parameter < / >)

    The TYPE indicates the connected sensor model.
          0 Compensated for atmospheric pressure variation sensor with 0-5V to the Zn input
          1 Sensor output minimum of 0.5 Volts and maximum depending of Zn Top
          2 Sensor output to Zn input from 1 to 3,5, 4,0, 4,5 ou 5 V configurable with Zn Top
          3 Z1-Z2 if Z1 Type=3 Z2-Z1 if Z2 Type=3Z3-Z2 if Z3 Type=3.  (SR110 seen above)
          5 Thermometer (0-95°) (offset ±0).   6 (-40+95°) (offset ±0). 7 Spécial ±2.5V(Offset ±512)

    Chr "character" shown as memo after the result of the measurement.
          p for points for example. So 0p ou 1000p is displayed on the messages.
         % will make display % after the measurement result
          0 zero if no character needs to be displayed after the measurement result .
          V # $ d t T c etc can for example be chosen as a displayed character.
           | ± ° \ and many others, not to choose because not fitting standard GSM alphabet.

The most common mode, 0 (also the one of previous versions GXLxx), gives a level of 0% to 100 % when parameter Bot is left to zero or near to it and  parameter TOP is about the maximum at ±1000 (but not left to zero!).
So, for a standard HTP604 probe on Z1, that might be called GL and from which you want to receive an alert at 10 and 90%, we will send the following command [0000 Z1M 0/0/% EZ1 Gl Z1B 25 z1T 1005 Z1 10 90 z]. The final z make return config Z...

[Code Z] gives a message with the configuration details.

Pw Zn L H           Zn < > (n = 1 to 3) ex: [Pw Z1 10 90]
Z1 43.7% 10.0 90.0  Alert if inferior to 10, superior to 90%
Z2 390p 0 0         Input Z2 mode 1, no alert because < > = 0
Z1o 0 N 0           Z1 offset = 0, no second alert number
Z2o -10 N 0         Offset -10 points. No 2" alert number
Points Bot Top      Here below, Bot and Top in points
Z1 433 25 1005      Actual sensor datas and (Bot)tom and Top
Z2 400 0 0          Raw Zn datas. No calculation no offset.
Z1M 0/0/% Gl        Mode/Type/Chr for Z1 + alias
Z2M 1/0/p Z2        Mode/Type/Chr for Z2 + alias
Zn-/+ see Z3        [Code Z1+] for Gl to status, Z1- for none

         Z3 details are on another message! [0000 Z3] will show those.

From V1 to Z3, Alert thresholds or edges can be easily configured with the two  < (inferior to) and > (superior to) parameters of the function as for example with command [Pw Zn < >]. An alert message always begin with a).

a) Z1/Gl(43)!         Name/alias input at (box terminal position)
High = 90.1%          Actual level to high! So an Alert...
Low limit; 10.0%      Inferior and superior programmed edges
High limit; 90.0%     Edges/thresholds programmed with [Pw Z1 10 90]
Z1o 0 Z1N 0           No offset and no second alert number
Not from: JZ1         a) = Alert not Junction w)arning
15.0 85.0 0 0         Junction inactive anyways JR AND JN =0
Tank 1 Diesel         Optional name of the Function Z1
Pw s, J, Z            Commands related to the function
12:52 Gen-1           Alert time and controller Name/Location

The Zno (offset) will remain at zer0 for all similar sensor types in Mode 0, because the configuration of ZnB and ZnT parameters are those, that will be calculated from the sensor output voltage with the 0 to 100 % "window". Both parameters are extrapolated or read from configuration message [Pw Z) with a full tank and later with an empty tank at first opportunity.
    So if Z1 14 0 0 shows 14 points at empty tank (0%), assign Z1Bottom with [Pw Z1B 14].
    Z1T is the (100%) full tank value in points. If 1005 full, assign [Pw Z1T 1005] as the TOP value.
    ZnBottom and ZnTop are the raw values ​​from the input without calculation other than the offset.
Note that by very fast filling and emptying of the tank it could take a few minutes before we have a stable reading for Zn, depending on the pressure sensor. The percentage calculations are integrated in time in order to remove most of parasitic transients/spikes and add a delay of a few seconds, but raw Input points are read immediately.

To configure a junction JZ2, see or review paragraph J?  and also the following simple brief example: A pump operated by output R{4} will be set ON below the level of {100} points and stopped above {800} points and no warning will be sent. Nevertheless an Alert must be sent at N1 (the default number for Alerts changeable) and N10 ,just in case the pump does not stop.
So connect the pump via R4, ensure that the numbers N1 and N10 are programmed in the list of numbers at corresponding positions and send this command to the controller: [Pw JZ2 100 800 4 0 Z2 50 850 Z2N 10].

Example de paramètrage de sonde HPT604 avec sortie 4-20mA sur l'entrée Z1.
Une entrée 4-20mA demande une charge de 250 Ohm afin de transformer 4 à 20 mA en une tension mesurable de 1 à 5 Volt. Déjà prévue au GXL88 il suffira d'enficher le pontage 1 pour l'entrée Z1 (juste à coté de la led deux couleur verte/rouge du millieu à cosse position (41)). Si le pontage est douteux et supposé faire mauvais contact il sera préferable de souder à l'étain les deux pattes du pontage.
On branchera (la couleur des fils est à verifier sur la notice de la sonde qui sera utilisée) dans l'ordre (bleu/blindage(42)  VERT(43) et le rouge positif en dernier à (45) qui est la sortie 12V (ou 15V si le convertisseur interne est monté et alimenté en 48V à 11+ et 12-) servant à alimentater des sondes.
Les paramètres seront programmé avec Z1B à 200, ce qui correspond à environ 4 mA ou 1Volt ou encore cuve vide et Z1T à 1020 qui correspond environ à 20 mA ou à 5V quand la sonde est à pleine échelle avec cuve pleine.
Le Mode et le Type peuvent rester à zéro [Code Z1M 0/0/%] et le resultat sera lu en pourcent à Z1 au status. Comme déjà vu Z1 doit alors être ajouté au status par z1+ et peut être renomé par GL pour compatibilité au série de contrôleurs précédants.
Donc en une fois: [0000 z1b 200 z1t 1020 z1m 0/0/% ez1 Gl z]

Example de paramètrage de sonde SH110 (sonde non compensée en préssion ambiente).
En premier on rendra seulement la sonde Z1
visible au status, que l'on nomera GL pour "Gazoil/Gauge Level" [0000 ez1 GL z1+ z2- z3- S]. Apres quoi on configurera la sonde Z1 et la sonde de reference Z2 avec les paramétres suivant qui correspondent à notre installation de teste et qu il faudra ajuster à votre situation réele en particulier le Z1B et Z1T.
    Pour Z1 (mais on pourrai tout envoyer d un coup):    [0000 Z1B 1 Z1T 136 Z1M 0/3/% Z]
    Et pour Z2 on enverra:  
[0000 Z2B 340 Z2T 440 Z2M 1/0/p s+180]
Notre sonde SH110 de référence (la même que celle à Z1) donne environ 388p a une pression atmosphèrique de 1024 mBar. Z2 est tout simplement posé à l'air sur la table à coté du GXL88 et Z1 est plongée au fond d'un tuyau rempli d'eau à ±95cm.

En comparaison, Z3 qui est equipé d'une sonde standard compensée à sortie 0-5V pour 0-125mBar, installée au fond du même tuyau donne 80% avec la configuration suivante: [0000 Z3B 0 Z3T 999 Z3M 0/0/% Z3+ Z3]   (marron/noir montrent les differentes commandes du message).

Important and not to be overlooked, here too, while the junction parameters can be used to control a system with output driving machines, with or without warning, like a pump filling or emptying a tank, programming the alert thresholds < and > lower and higher than those of the junction could prevent of troubles by defect on the system...

Some additional details about the probes. The sensor should be selected for a pressure just a bit lower (due to the internal electronics in the probe) to the maximum height for a complete reading of the measuring range of the probe.

If the tank is 1.2 m high we take 0-100mBar which is 1.20m
of diesel at ±0.83 density. A probe from 0 to 120mBar will be the right choice for a 1.50 meter high tank of diesel.
If the sensor is given for 200mbar at range 0-5V
full (=241cm oil) and that the tank is only 120cm high, 50% resolution is lost because the probe can only give to 2.5V output for 120cm fluid.
For greater accuracy especially when you have a loss of resolution when the probe does not correspond to the maximum height of the tank, we will/can use the raw
points information of the probe instead of percentage.

When calculation of the volume in liters is simple for a square or standing cylindrical tank, it is quite different to a cylindrical one placed in a horizontal position, which requires a complex calculation.
An internet search about Tank Volume & Fill Calculator will give some answers (if the calculator works well ;-)

As already seen, all Ai1 - Ai8 inputs can be used as flooding detector, overflow and water leakage. An input connected to a simple wire, striped on fews cm, making contact with GND via the water can force send a message and operate any pump or other if wanted. Do not forget to connect the metal mass of the tank to the controller GND or use another wire connected to GND and mounted at some cm of the sensor wire.
The same system can be used to detect a level of water at the bottom of a tank or else. Please click on the photo.


AC  Grid* Alert and
Warning and control on (C29+) (C30-).         


240VAC grid control. The status message [0000 s] will show at the line AC=1 xxx if the ADAPTOR connected to terminals (29)+(Positive) and (30)-(negative) is powered and thus gives 12Vdc power to the VS inputs. The same line will show AC=0 xxx  if the adapter is not powered.
VS is also a voltmeter and the VS < parameter gives the voltage edges at which AC=1 xxx or AC=0 xxx will be shown. xxx is the voltage at L1-3.
VS can be configured by [Pw VS < >] and/or by the junction [Pw JVS JON JOFF JR JN].
The AC- or AC+ command can be used to add or remove the AC line to/from the status. If the controller is only powered by the VS (Voltage Supply) no Alert or Warning can be sent at power fails because there will be no power any more to do so. If needed, a second power source can be added.

Power Generator control without Network or Grig. The (supplied) adapter will be inserted into the high voltage system of 110 -240VAC and its output 12Vdc will be connected to VS ADAPTOR at the two screw terminal (29)+(Positive) and (30)-(Negative) of the GXL88 box or case.
The 12 volt generator start battery will be connected to V1 BATT (31)+ and (32)- without any error!. See below for Controller Power!
The controller can start/stop the
generator and junction JVS ADAPTOR may eventually switch an output and send a warning on generator power start or fail and thermometer Tn in case of a temperature problem. Note here that any 100 to 240Vac voltage control is equally possible via other adapters at connections L1, L2 or L3/V3  and the corresponding Junction warnings.

The generator battery will be monitored by V1 and alerts can be sent when the voltage exceeds the programmed < > thresholds. The simple command [Pw V1 11.0 15.0] will send a battery alert below 11.0 and above 15.0V. These are very critical thresholds for a 12V battery since it is likely that the generator can no longer start with a flat battery*.
The Alert (>) could notify a defect of the dynamo/charger which should not climb above 14,5V.
Junction JV1 can, just as all the other junctions, switch an output ( for example to start the generator to recharge the battery), and send Warnings when the battery voltage exceeds fields {JON} and {JOFF} (see JV1 to J?).
* No Alert, nor any message or Warning can be sent if the battery is flat, drawn empty by the starter! If the generator is started via Rn a flat battery will reset Rn to Off and also the controller.

For controlling an emergency generator that can replace the grid network.
The 12 volt battery of the generator must again, as above, be  connected to the controller housing at terminal (31)+ and (32)- for V1 and monitored by the V1 < > function and/or the JV1 Junction. The adaptor  will be plugged in the wall and the 12V must be connected to the VS input at terminals (29)+ and (30)-. The controller is then normally powered by the  two sources Vs ADAPTOR and V1 for the generator BATT ...

The function JVS will make start the generator in case of main voltage loss and stop when it returns. This immediately or after a configurable delay by [Pw JVSM (1-250)] see JM. Let us note here that it is the same timing for the two cases {JON/JOFF} and that JLn can be used if two different delays are wanted, as well as JLnS that have both {JON/OFF} second timing configured (see Js).
To control the Generator, Grid or any high voltage status from 100 to 240VAC, ALWAYS use an adaptor!  We will connect its output (from 5 to 15Vdc) to one of L1, L2, L3 or VS controller inputs and setup the corresponding junctions.
JVS, JL1, JL2 and JL3 ​​have the same functionality and normally only JVS and JL3 feed the controller together with V1.

It is in any case strongly recommended to monitor the generator battery or the controller backup battery connected to (31)+ and  (32)- at BATT voltmeter V1. An alert message V1 < > can be sent in case the battery voltage becomes too low or too high.
In addition, oil pressure sensors, temperature and other motor generator sensors may be connected to the inputs Ai1 / Ai8 in order to send a warning with corresponding junctions and even stop the engine in case of bad problem (oil!).
The controller has enough possibilities for the control and monitoring of a generator set (Mono or 3Ph ) without requiring additional hardware. 
*GRID = household power, domestic power, wall power, line power, AC power, street power, and grid power.

The number where Alerts Vn, Tn and Zn (not Junctions warnings pointed by the junction last field himself) is showne by ACL0N at menu [Pw AC]. Pointing to N1 by default, it can be modified (from V3-15) by commande [Pw ACL0N (number_in_list_1_to_35) ac].Controller Power Supply. VS ADAPTOR, BATT and L3
          

Normally, one or more of the inputs
VS(29)+, V1(31)+ and L3/V3(37)+ will feed the controller.
One or more
VS(29)+, L1(35)+ , L2(36)+ and the internal DC-DC converter, optional  48 to 12/15V, when connected at (11)+ and (12)- can feed the pressure sensors at the outlet point (45)+ with 12/15Vdc. Caution! all box connection terminals marked with + like (45)+ ARE positives connections, input or output. NEVER put power on a positive controller output!

If the jumper B is in place (but not recommended), soldered or short-circuited, then all these inputs listed above will feed the sensor and the  controller. However the 48V to 12/15V
internal  dc/dc converter will not be able to supply the GSM module in the transmit mode and also not the internet module. So the converter will usually be reserved for the sensor probes power, but the probes can of course always be powered externally and not via the controller.  We can provide a blok diagram of the GXL88 power source.
Do not insert or remove JUMPER B if the internal converter 48 - 12/15 is feeded via terminals (11)+ et (12)+.

The controller may be powered by the network grid via the delivered 240Vac to 12Vdc adapter at
VS ADAPTOR (29)+ and (30)- and when possible by a battery (or another source of DC current from 10 to 15V) at V1 BATT at (31)+ and (32)-.
The advantage of these two power supplies is obviously that the controller will continue to operate on the V1 BATT supply when VS is cut off and therefore is still able of switching outputs and also send alerts and/or warnings.
Make sure the battery is in good condition if you plan to start an engine by the same battery. A powerful starter could pull the battery voltage down below the minimum required to power the controller's relays and make the system fail...

The GND/COM (Ground) is where all negative controller connections are joined all together and also internally connected,
but not necessarily grounded to earth (like a car chassis; grounded yet not to earth). GND/COM connected to earth is generally preferable, but depends on the installation. Some devices like the external battery V2 may not have its negative pole to GND but the positive.

The controller power supply needs about 30mA in standby (A On or Off ), but its GSM radio can take current pulses of over 1 Ampère when transmitting. So quality power supply is consequently needed to feed the GXL88 (like the provided
stabilized adaptor!). Each output relay ON will additionally consumes about 20mA more .

In any case, the controller's power supply must be ensured by at least one source which should not drop below 10V  to be able to send messages or initiate and maintain the output relays. If for example and as seen above, the controller is powered by V1 BATT and VS ADAPTOR, the startup of the generator could  briefly
reduce V1 just enough to free the relay and/or cause malfunction when VS is cut OFF...
Other malfunctions could result on the connected probes fed
from a too low voltage. This could especially happen when no power is on VS and the probes are only fed with V1 BATT, that in this case is also connected to L1(35)+ or L2(36)+. They can give erroneous information when the V1 battery voltage goes by too low when starting. An Alert could notify the case when setup for it.

A second (smaller) battery
B2, that will maintain charged by the battery B1 connected to V1, may be used to power the probe. The internal converter is then not installed or simply not connected. We add the second battery by connecting the negative pole B2 directly to the negative pole of B1 and the positive pole B2 to L1(35)+. We then connect a ±10A power diode (provided when you want) with a 5W series resistor of  ±10 Ohm (to limit the charge current) with the anode at pole B1 positive and cathode to positive pole B2. If desired, L1 is shown by AC = x Rxx in the status view AC just above and RST just below...RST   3 phases control on L1, L2 and L3    list

As already seen, the presence of 240VAC can be detected with the adapter with its 12Vdc output connected to VS at (29)+ and (30)-.
The use of 1 to 3 additional adapters, that will transform high voltage to compatible 12Vdc voltage for the inputs L1(35)+, L2(36)+ and L3(37)+ are still commonly called R, S and T and could give an easy 1 to 3 Phases
control. 
One or more of the L1, L2 and L3
inputs can be used separately and can be configured to achieve detection of presence or absence of voltage with the corresponding JL1, JL2 and JL3 Junction. Action on {Rn} and/or {warning} messages from RST are also possible.
Attention because 15Vdc maximum is acceptable on the RST inputs L1, L2 and L3/V3 of the GXL88.

The optional 380 to 3x8Vdc
adapter from previous versions, connected to the controller com(34) L1(35)+, L2(36)+ and L3(37)+ can still be used for a RST 3 phases control. Use 3 adapters 240 to 12VDC for same result, because it will become obsolete when the last are gone.

Input T is shared with voltmeter V3. For a valid xxT indication in the status SMS, parameter minimum < of fonction V3 < > needs to be defined. So command [Pw V3 10 15] sent to the controller will switch xx0 in xxT when the voltage rises above 10Volt at L3/V3 input and at the same time makes send an Alert to N1 when the thresholds are exceeded.

SMS Status s or ss show RST, R0T, 0ST or any combination of it by absence or presence on R=L1S=L2 and T=L3 inputs. Please use the command [0000 ac+] if the line AC=1 RST is not yet at the status.

Optionnal POWER METER
. When the optional Power Meter is connected, (only in special installation) many high power parameter can be readed via a
Energy status. The Energy Power Meter will be connected to the SMS controller with an USB-B cable. This hightech quality Energy Power Meter can also be used stand alone (see at PMC).Het PC-programma
          

Uitgebreide evaluatie van de controller aan de PC verbonden zal eenvoudiger en vooral sneller gaan dan alleen met SMS. Men kan het PC programma en de SMS-functie tegelijkertijd gebruiken en SMS-verkeer en PC simulatie zijn beide zichtbaar op het scherm.
Configuratie van meerdere controllers zal sneller worden gedaan met behulp van dit speciaal ontworpen kleine programma voor Windows. Commando's kunnen worden aangeklikt op de rechter gele lijst of worden geschreven in de opdrachtregel.

Download
de PC programma sms controller.exe of sms controller.zip naar uw computer.
Sla het op C:\TEMP of een plek waar u het wilt en u het zich zal herinneren.
Ga dan naar de map waar deze is opgeslagen en installeer het door op SETUP.EXE te kliken.
Antwoord met OK op de vragen en installeer in C:\SMS Controller.
Start tenslotte gsm alarm en remote besturing door g_a_r.exe te selecteren.

Een firmware-update op de controller kan ook gedaan worden met dit programma. Dit voornamelijk voor specifieke en on demand geschreven programma's of functies en natuurlijk evolutie of bug fix.

Na het installeren, dient eerst de te gebruiken seriële poort te worden geselecteerd (hieronder bv: op 1) van 1 tot 7. De transmissiesnelheid tussen PC en GXL88 wordt op 9600b/s gezet en de commandolijst op M95 voor GXL88 (gxl8 is voor oudere controllers). Gebruik [Save Set] om de instelling vast te leggen voor het volgende programma gebruik.
Open dan de commando lijst door te klikken op de [CMD] (of [SMS]) knop. Selecteer de opdracht in de lijst door erop te klikken en stuur ze naar de controller met de knop [Send].

Programma opdracht knoppen [SMS] kunnen worden gewijzigd door [CMD] en de knop [AT ^] naar [AT+] in nieuwere PC-versies van het programma. AANDACHT! Het gebruik van de tweede lijst, de zogenoemde AT+ code lijst, is op eigen risico! Dus wees voorzichtig na het klikken op de [ AT+ ] knop en weet wat u doet. Een verkeerde AT+ Parameter kan ertoe leiden dat de GSM-radio niet meer te gebruiken is (gebruik dan de controller in SIM 0 mode)...

Een speciale kabel is nodig om de controller aan te sluiten op de PC en is op aanvraag leverbaar. Dezelfde kabel kan worden gebruikt om de PMC of andere randapparatuur op de controller GXL88 seriële poort aan te sluiten. Deze kabel past gewoon beide USB-B en DB9 connectoren aan maar bevat geen elektronica omdat de GXL88 seriële poort  al op RS232-niveau van ±12V is. Steek de ene kant naar de controller en de andere op uw pc seriële (of op een USB/RS232 converter waarvan u het poortnummer op tussen 1 en 7 gezet heeft met Apparaatbeheer).

Direct hier onder ziet u de PC-interface van het PC-programma. Wij kiezen voor de M95_cmd.txt commando lijst voor GXL88 en schrijven dus  M95 in de GSM engine model veld. Ga op de velden staan met uw muis en lees de indicaties.De [Cmd] stand dwingt de berichten van de controller direct op het scherm en laat opdrachten van zowel SMS als PC mogelijk. De [AT+] mode herstelt het versturen van SMS-berichten vanaf de controller naar de mobiele telefoon in plaats van op het scherm. De controller kan dus commando's ontvangen van mobiele telefoons in beide twee modi CMD en AT+.
Druk op de knop [Cmd] of [AT+] om de desbetreffende werkmodus uit te voeren.  Ga terug naar de [AT +] modus voordat u de seriële kabel loskoppelt van de PC, zodat volgende berichten via het GSM-netwerk op uw mobiele telefoon en niet naar het PC-scherm gestuurd worden!

Merk op dat [Cmd/SMS] modus hier "SMS SIMULATION" betekent, omdat SMS-opdrachten vanaf de commandoregel worden verzonden en de SMS antwoorden op het scherm van de aangesloten PC en niet naar de mobiele telefoon. De knop [Cmd] was dan ook [SMS] genoemd in vorige programmaversies en is op menig verzoek veranderd.

Internet en PC seriëel kunnen niet simultaan worden gebruikt. Zo zal command [Pw i off] verzonden vanaf internet of SMS, onmiddellijk de toegang via LAN en dus internet snijden waarna de PC-modus via seriële kabel kan worden geopend door op de knop [Cmd].
De command [Pw i on] verzonden per SMS of PC naar de controller, zal weer de LAN/internet modus herstellen. Als het internet niet of nooit gebruikt gaat worden, of dat er geen internetmodule aanwezig is of dat de UTP-kabel los is, gebruik nooit de command "i On" om te sturen, maar switch gewoon tussen [AT ^ of AT +] en [Cmd]  mode door op de juiste programmaknop te klikken.

Als geen Internet wordt gebruikt en dat de controller is vergeten in Cmd mode zonder kabel verbinding naar de PC, stuur hem dan commando [Code fz] via een mobiele telefoon via SMS. Dit zal initialiseren en starten in de normale AT-modus. Hoe dan ook en voor het geval, de controller hervat AT+ mode automatisch op 23:59 uur +1mn.

 
back to top                        Home                          Contact

Schema example to print


The Expert Functions B, C, D, i, Err, Se, Sx, Si, #, ! and more...